ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΤΡΑΣ - ΔΙΑΔΡΟΜΗ 2 (ΚΑΤΩ ΠΟΛΗ) ΚΑΙ ΔΙΑΔΡΟΜΗ 3 (ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΩΝ)

Ο Δήμος Πατρέων, εκπονεί μελέτη με τίτλο Ολοκληρωμένη Αστική Ανάπτυξη Ιστορικού Κέντρου Πάτρας, η οποία εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «…
Δήμος Πατρέων
11.824.000,00€

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΤΡΑΣ – ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΙΜΑΚΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΤΡΑΣ

Αντικείμενο της πράξης με τίτλο «Ολοκληρωμένη αστική ανάπτυξη Ιστορικού Κέντρου Πάτρας – Ανακατασκευή κλιμάκων Ιστορικού Κέντρου Πάτρας», είναι η…
Δήμος Πατρέων – Δ/νση Αρχιτεκτονικού Έργου – Η/Μ
227,00€

Έργο “ Building smart governance to manage flooding risk of river communities (Δημιουργία έξυπνης διακυβέρνησης για τη διαχείριση κινδύνου πλημμυρών των παραποτάμιων κοινοτήτων) και Ακρωνύμιο: SMARTRIVER

Το έργο SMARTRIVER, στο οποίο εμπλέκονται 6 λεκάνες απορροής οι οποίες επηρεάζονται από την κλιματική αλλαγή (Misa, Glafkos και Charadros, Neretva,…
Δήμος Πατρέων
0,01€

«Δομή προώθησης πολιτιστικής κληρονομιάς του Δήμου Πατρέων» με Κωδικό ΟΠΣ 5074689 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020»

Η Πράξη έχει ως στόχο τη λειτουργία της Δομής προώθησης πολιτιστικής κληρονομιάς του Δήμου Πατρέων στο συγκρότημα κτιρίων των Παλαιών Σφαγείων, Ακτή…
Δήμος Πατρέων
700.000,00€

Ανάπλαση Ζαρουχλεΐκων

Η πράξη εντάσσεται στο πρόγραμμα αναβάθμισης, ανάπλασης και αξιοποίησης κοινόχρηστων χώρων σε περιοχές του Δήμου Πατρέων και αφορά στην ανάπλαση…
Δήμος Πατρέων
2.756.000,00€

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ Ν/Α ΠΑΤΡΑΣ (Β ΦΑΣΗ)

Με το έργο αυτό θα αντικατασταθεί το παλαιό δίκτυο ύδρευσης. Το συνολικό μήκος του δικτύου προς αντικατάσταση είναι περίπου 40.000 μέτρα και θα…
ΔΕΥΑΠ Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Πάτρας
3.000.000,00€

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟΥ (ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ - ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ)

Η πράξη αφορά στη κατασκευή ποδηλατόδρομου στην πόλη του Δήμου Πατρέων. Πρόκειται για μια διαδρομή η οποία θα εκτείνεται κατά μήκος των παραλιακών…
Δήμος Πατρέων – Δ/νση Αρχιτεκτονικού Έργου – Η/Μ
551.248,45€

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 6ου ΓENIKOY ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

Η πράξη αφορά σε παρεμβάσεις που πρόκειται να γίνουν στην σχολική μονάδα του 6ου Γενικού Λυκείου που βρίσκεται επί της οδού Νόρμαν 57, προκειμένου να…
Δήμος Πατρέων – Δ/νση Αρχιτεκτονικού Έργου – Η/Μ
642.500,00€

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 15ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΙ 37ΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

Αντικείμενο του έργου είναι οικοδομικές και ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες στο 15ο Δημοτικό Σχολείο και 37ο Νηπιαγωγείο Πατρών, με στόχο την…
Δήμος Πατρέων – Δ/νση Αρχιτεκτονικού Έργου – Η/Μ
296.000,00€

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 7ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Οι παρεμβάσεις που θα γίνουν στην σχολική του 7ου Γυμνασίου που βρίσκεται επί της οδού Ασημάκη Φωτήλα 32, αφορούν την ενεργειακή αναβάθμιση του…
Δήμος Πατρέων – Δ/νση Αρχιτεκτονικού Έργου – Η/Μ
610.500,00€

ΑΝΑΠΛΑΣΗ – ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ CAMPING – ΕΛΟΥΣ ΑΓΥΙΑΣ

Η πράξη με τίτλο «Ανάπλαση – αξιοποίηση περιοχής camping έλους Αγυιάς», αφορά την ανάπλαση και αξιοποίηση της περιοχής του έλους, εμβαδού περίπου 225…
Δήμος Πατρέων – Δ/νση Αρχιτεκτονικού Έργου – Η/Μ
3.145.500,00€

Ανάπτυξη Έξυπνων Λύσεων Διαχείρισης και Ενημέρωσης των Πολιτών για Έξυπνες Θέσεις Στάθμευσης, Κυκλοφοριακή Κίνηση και Έξυπνες Στάσεις

Αντικείμενο του έργου αποτελεί η ανάπτυξη λύσεων έξυπνης πόλης για την ενημέρωση των δημοτών και των επισκεπτών του κέντρου της Πάτρας σχετικά με…
Δήμος Πατρέων
950.000,00€

Ανάπτυξη δικτύου έξυπνων αισθητήρων για την βελτίωση της ποιότητας του αστικού περιβάλλοντος ΒΑΑ Δήμου Πατρέων

Η Πράξη αφορά στη δημιουργία κατανεμημένου δικτύου έξυπνων αισθητήρων που μπορεί να μετρήσει πολλές περιβαλλοντικές παραμέτρους για μια πιο…
Δήμος Πατρέων
150.000,00€

Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Πάτρας

H προτεινόμενη Πράξη με τίτλο «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Πάτρας», με Δικαιούχο το Δήμο Πατρέων και Συνδικαιούχο τον Εμπορικό και Εισαγωγικό Σύλλογο…
Δήμος Πατρέων & Εμπορικός και Εισαγωγικός Σύλλογος Πατρών
1.823.632,82€

Kατασκευή 12ου ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου Πατρών

Η πράξη αφορά στην ανέγερση νέου κτιρίου για τη στέγαση του 12ου Δημοτικού σχολείου Πατρών, δυναμικότητας 270 μαθητών, στη θέση του παλαιού το οποίο…
Δήμος Πατρέων – Δ/νση Αρχιτεκτονικού Έργου – Η/Μ
3.403.800,00€

Λειτουργία δομών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας - Λειτουργία ξενώνων φιλοξενίας

Συνέχιση της λειτουργίας του Ξενώνα Φιλοξενίας στο Δήμο Πατρέων, η οποία περιλαμβάνει : Φιλοξενία των Γυναικών και των παιδιών τους Ψυχολογική…
Δήμος Πατρέων
642.472,92€

ΔΕΥΑΠ - αποχέτευση - υποζώνη Α2.5

Κατασκευή αγωγών λυμάτων και κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων (ιδιωτικών παροχών) στην περιοχή Αγ. Παντελεήμονας – Πλάζ. Επίσης προβλέπονται…
ΔΕΥΑ ΠΑΤΡΑΣ
3.400.000,00€

ΔΕΥΑΠ - αποχέτευση - υποζώνες Α6 και Α7

Κατασκευή αγωγών λυμάτων και κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων (ιδιωτικών παροχών) στην περιοχή από Ακτή Δυμαίων μέχρι τη σιδηροδρομική γραμμή και…
ΔΕΥΑ ΠΑΤΡΑΣ
8.350.000,00€

Διαχείριση Πιέσεων Διαρροών

Η προτεινόμενη πράξη περιλαμβάνει την κατασκευή ενός ολοκληρωμένου συστήματος ελέγχου διαρροών σε ένα σημαντικό τμήμα των δικτύων ύδρευσηςστον Τομέα…
ΔΕΥΑΠ Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Πάτρας
2.230.000,00€

Φωτεινοί σηματοδότες και σήμανση

Σκοπός του έργου είναι η υλοποίηση προμήθειας, εγκατάστασης και λειτουργίας Φωτεινών Σηματοδοτών και προμήθειας και εγκατάστασης υλικών κατακόρυφης…
Δήμος Πατρέων
1.408.800,00€

Κατασκευή 3ου Γυμνασίου Πατρών

Η πράξη αφορά στην ανέγερση νέου κτιρίου για τη στέγαση του 3ου Γυμνασίου Πατρών, δυναμικότητας 270 μαθητών, στη θέση του παλαιού σεισμόπληκτου το…
Δήμος Πατρέων – Δ/νση Αρχιτεκτονικού Έργου – Η/Μ
3.652.776,00€

Δομές Κέντρο Ημερίσιας Φροντίδας

Αντικείμενο του έργου είναι η κατασκευή ενός νέου κτιρίου που προορίζεται για Κέντρο ημερήσιας φροντίδας και Στέγες υποστηριζόμενης διαβίωσης,…
Δήμος Πατρέων – Δ/νση Αρχιτεκτονικού Έργου – Η/Μ
3.986.649,60€

Ολοκληρωμένη Παρέμβαση Αστικής Ανάπλασης Πάτρας

Με την πράξη προβλέπονταν η αναβάθμιση μιας εξαιρετικά υποβαθμισμένης περιοχής του Δήμου Πατρέων που βρίσκεται σε επαφή και δυτικά του ημιτελούς…
Δήμος Πατρέων – Δ/νση Αρχιτεκτονικού Έργου – Η/Μ
7.687.500,00€

Δομή Αστέγων Ανοικτό Κέντρο Ημέρας

Το Ανοιχτό Κέντρο Ημέρας αποτελεί δομή άμεσης πρόσβασης για την αντιμετώπιση των βασικών αναγκών των αστέγων. Θα παρέχει υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής…
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ - ΚΟΔΗΠ
538.200,00€

Δομές Αστέγων Υπνωτήριο

Η Δομή έρχεται να καλύψει επείγουσες στεγαστικές και βιοτικές ανάγκες των αστέγων πολιτών Το υπνωτήριο αποτελεί δομή άμεσης φιλοξενίας που…
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ - ΚΟΔΗΠ
556.920,00€

Δομές παροχής βασικών αγαθών Δήμου Πατρέων

Λειτουργία δομών για την υποστήριξη ατόμων και οικογενειών που αντιμετωπίζουν θέματα καθημερινής επιβίωσης και διαβίωσης - φαγητό, φάρμακα, ρούχα κλπ…
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ - ΚΟΔΗΠ
636.480,00€

Κέντρο Κοινότητας Δήμου Πατρέων

Αποτελεί τον βασικό «πυρήνα» διευρυμένων υπηρεσιών τύπου “ One Stop Sh ο p ”, με εξατομικευμένη ολιστική προσέγγιση, παρέχοντας υπηρεσίες…
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ - ΚΟΔΗΠ
488.160,00€

Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής

Αντικείμενο της δράσης αποτελεί η παροχή στα ωφελούμενα άτομα θέσεων φροντίδας και φιλοξενίας βρεφών, νηπίων, παιδιών και ατόμων με αναπηρία σε…
ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ – Κ.Ο.ΔΗ.Π.
2.943.400,00€