ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟΥ (ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ - ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ )

ΕΣΠΑ 2014-2020

551.248,45 € (Συμβατικός : 320.245,72 €)

Δήμος Πατρέων – Δ/νση Αρχιτεκτονικού Έργου – Η/Μ

Η πράξη αφορά στη κατασκευή ποδηλατόδρομου στην πόλη του Δήμου Πατρέων. Πρόκειται για μια διαδρομή η οποία θα εκτείνεται κατά μήκος των παραλιακών οδών της πόλης, Ηρώων Πολυτεχνείου - Όθωνος Αμαλίας. Η παραλιακή διαδρομή θα ξεκινάει από την οδό Κανελλοπούλου και θα τερματίζει στην οδό Παπαφλέσσα όπου θα συνδεθεί με τον υφιστάμενο ποδηλατόδρομο που διέρχεται εντός του Νέο Λιμένα Πατρών από Παπαφλέσσα έως Ελ.Βενιζέλου.

Ο ποδηλατόδρομος θα διακρίνεται στις εξής κατηγορίες:

• Αποκλειστικός Ποδηλατόδρομος αμφίδρομης κυκλοφορίας σε οδόστρωμα με υλικό επίστρωσης έγχρωμο (κόκκινο κεραμιδί) ασφαλτικό σκυρόδεμα πλάτους 2,50μ. - προορίζεται αποκλειστικά για την κίνηση του ποδηλάτου με διαχωρισμό του ποδηλατόδρομου από την λωρίδα κυκλοφορίας των οχημάτων με διαχωριστικά διπλά έγχρωμα πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25.

• Ποδηλατόδρομος αμφίδρομης κυκλοφορίας σε πεζοδρόμιο με υλικό επίστρωσης πλάκες από σκυρόδεμα - πρόκειται για λύση συνύπαρξης πεζών και ποδηλάτου με τοποθέτηση κατάλληλης σήμανσης (κατακόρυφη).

• Συνύπαρξη ποδηλάτου και οχημάτων σε οδόστρωμα με υλικό επίστρωσης ασφαλτικό σκυρόδεμα – πρόκειται για ομόρροπη κίνηση ποδηλάτων και οχημάτων με έλεγχο της παρόδιας στάθμευσης και τοποθέτηση κατάλληλης σήμανσης.

Το συνολικό μήκος του ποδηλατόδρομου είναι 5,00χλμ και το πλάτος του 2,50μ σύμφωνα με Τεχνικές Οδηγίες για Υποδομές Ποδηλάτων του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων (ΦΕΚ 1053Β/14-4-16).

Η ολοκλήρωση του έργου στόχο έχει την ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης και την μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς

Με την κατασκευή του ποδηλατόδρομου επιτυγχάνεται η αισθητική αναβάθμιση και ανάπτυξη του αστικών συστημάτων μεταφοράς φιλικών προς το περιβάλλον του ιστορικού κέντρου της Πάτρας, τόσο βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας όσο και της κοινωνικής πολιτικής του Δήμου, καθώς και την βιοκλιματική ανάπτυξη του αστικού περιβάλλοντος, εξασφαλίζοντας καλύτερες συνθήκες για το σύνολο των κατοίκων και επισκεπτών της πόλης.