ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 12ουΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020»

κωδ. πράξης ΣΑ (κωδ. ενάριθμου) 2018ΕΠ00110060

(Α.Π.: 4769/3-12-2018 απόφαση ένταξης της Ε.Υ.Δ.Ε.Π./Π.Δ.Ε.).

3.403.800,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α. 24% )

Δήμος Πατρέων – Δ/νση Αρχιτεκτονικού Έργου – Η/Μ

Η πράξη αφορά στην ανέγερση νέου κτιρίου για τη στέγαση του 12ου Δημοτικού σχολείου Πατρών, δυναμικότητας 270 μαθητών, στη θέση του παλαιού το οποίο έχει κατεδαφιστεί, στην περιοχή Υψηλών Αλωνίων, στο κέντρο της Πάτρας στο ΟΤ 90-93.

Το σχολικό κτίριο είναι τριώροφο (ισόγειο και 2 όροφοι) με υπόγειο. Οι τρεις στάθμες της ανωδομής περιλαμβάνουν: αίθουσες διδασκαλίας & εργαστηρίων, βιβλιοθήκη, αίθουσα πολλαπλών χρήσεων/γυμναστήριο, χώρους γραφείων, χώρο φαγητού, κουζίνα, κυλικείο & χώρους υγιεινής. Στο υπόγειο περιλαμβάνονται μηχανολογικοί χώροι και αποθήκες. Στο κτίριο υπάρχουν δύο εσωτερικοί πυρήνες κατακόρυφης επικοινωνίας (κλιμακοστάσια) και ένας ανελκυστήρας. Η τελική έξοδος διαφυγής του υπογείου γίνεται μέσω του κεντρικού κλιμακοστασίου και του εξωτερικού ανελκυστήρα.

Περιγραφή χώρων εκτός κτιρίων:

-Γήπεδο μπάσκετ και βόλευ με πλαστικό ταρτάν.

-Αύλειος τσιμεντοστρωμένος χώρος.

-Χώροι πρασίνου και δεντροφύτευσης.

-Περίφραξη με νέο μαντρότοιχο με μεταλλικό κάγκελο.

Το τελικό παραδοτέο έργο θα αποτελείται από το κτίριο διδασκαλίας με όλες τις προβλεπόμενες εγκαταστάσεις (ηλεκτρικές, υδραυλικές κλπ) και από την διαμόρφωση του αύλειου χώρου (περιφράξεις, χώρους άθλησης κλπ). Το παραδοτέο έργο θα είναι πλήρως λειτουργικό.

Αναβάθμιση των σχολικών υποδομών

Βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων