ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ, ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ

ΕΚΤ

636.480 €

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ - ΚΟΔΗΠ

Λειτουργία δομών για την υποστήριξη ατόμων και οικογενειών που αντιμετωπίζουν θέματα καθημερινής επιβίωσης και διαβίωσης - φαγητό, φάρμακα, ρούχα κλπ.

Συγκεκριμένα στο πλαίσιο της Δράσης λειτουργούν οι δομές :

Κοινωνικό Παντοπωλείο: για την παροχή τροφίμων και σε συνεργασία με την Δημοτική Ιματιοθήκη παροχή ρούχων και κλινοσκεπασμάτων.

Συσσίτιο : για την καθημερινή σίτιση οικονομικά αδύναμων πολιτών που αδυνατούν να έχουν πρόσβαση σε μαγειρεμένο φαγητό λόγω προβλημάτων όπως η αναπηρία, η διακοπή ρεύματος, η τρίτη ηλικία κλπ

Κοινωνικό Φαρμακείο : για την παροχή φαρμάκων και παραφαρμακευτικών σκευασμάτων σε άτομα και οικογένειες που δεν έχουν την δυνατότητα να καλύψουν την φαρμακευτική τους αγωγή.

Η υποστήριξη σε θέματα καθημερινής διαβίωσης (τρόφιμα, είδη ρουχισμού, παιχνίδι, φάρμακα κλπ) πολιτών που βρίσκονται σε ένδεια.

Αναμένεται να εξυπηρετηθούν από την δομή περισσότεροι από 6500 συμπολίτες μας.