ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΠΑΤΡΑΣ Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων περιοχών Βλατερού –Δασυλλίου –Καβουκάκι- Γούβα

ΕΤΠΑ

7.687.500,00 € (Συμβατικός: 4.256.788,26 €)

Δήμος Πατρέων – Δ/νση Αρχιτεκτονικού Έργου – Η/Μ

Με την πράξη προβλέπονταν η αναβάθμιση μιας εξαιρετικά υποβαθμισμένης περιοχής του Δήμου Πατρέων που βρίσκεται σε επαφή και δυτικά του ημιτελούς κυκλοφοριακού βασικού οδικού άξονα της πόλης (οδός Κανακάρη) και περιλαμβάνει τμήμα της συνοικίας «Βλατερό», τμήμα της συνοικίας «Γούβα» και τμήματα των λόφων «Δασυλλίου» και «Καβουκάκι» που τις περιβάλλουν.

Με το 1ο υποέργο προβλέπονταν εργασίες ανάπλασης με επιλεγμένες παρεμβάσεις που στόχευαν στην βελτίωση του αστικού και φυσικού περιβάλλοντος. Συνοπτικά εκτελέστηκαν οικοδομικές εργασίες που περιλαμβάνουν εκσκαφές, καθαιρέσεις, επιχωματώσεις, σκυροδέματα, ασφαλτοστρώσεις οδών, επιστρώσεις – επενδύσεις, τοποθέτηση οριζόντιων και κάθετων κορμοστοιχειών από ξυλεία καστανιάς, μεταλλικές κατασκευές, εργασίες πρασίνου (αρδευτικά υλικά, φυτεύσεις, συντήρηση πρασίνου κ.τ.λ), δημιουργία παιδικής χαράς, εργασίες Η/Μ (ηλεκτρολογικά δίκτυα, φωτισμοί οδών και πάρκων) και τέλος εργασίες ύδρευσης και αποχέτευσης.

Με το 2ο υποέργο προβλέπονταν η υπογειοποίηση των εναέριων δικτύων ηλεκτροδότησης στην περιοχή παρέμβασης.

Το 3ο υποέργο συμπληρώνει τις πρόσθετες εργασίες της υπογειοποίησης του εναέριου δικτύου.

Σκοπός υλοποίησης του 1ου υποέργου είναι η ανάδειξη της περιοχής, η ένταξή της στην σύγχρονη ζωή της πόλης, η βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων.

Το 2ο υποέργο περιλαμβάνει τις απαραίτητες εργασίες υπογειοποίησης του υπάρχοντος εναέριου δικτύου ηλεκτροδότησης.

Το 3ο υποέργο συμπληρώνει τις πρόσθετες εργασίες της υπογειοποίησης του εναέριου δικτύου.

Δημιουργήθηκε ένας «περίπατος» που συνδέει πεζόδρομους, δρόμους ήπιας κυκλοφορίας, κοινόχρηστους υπαίθριους χώρους (παιδική χαρά, πλατείες, χώροι στάθμευσης), αστικό πράσινο (λόφοι Δασυλλίου Καβουκάκι) προσφέροντας ένα περίπατο αναψυχής για τους κατοίκους και μια διέξοδο από τις ασφυκτικές συνθήκες των οδικών αξόνων του κέντρου που διασχίζουν την περιοχή. Επιτεύχθηκε η βελτίωση της προσβασιμότητας στις οδούς/πεζοδρόμους και στα πεζοδρόμια της περιοχής παρέμβασης όπου διαμορφώθηκαν και υποδομές για ΑΜΕΑ.

Τέλος αναβαθμίστηκε το δίκτυο ύδρευσης-αποχέτευσης καθώς και τα

δίκτυα ηλεκτροδότησης.