Προμήθεια Φωτεινών Σηματοδοτών, υλικών Κατακόρυφης και Οριζόντιας Σήμανσης που απαιτούνται για την αντιδρόμηση των Οδών Κορίνθου, Κανακάρη – Ναυαρίνου, Εγκατάσταση και Λειτουργία

ΕΤΠΑ

1.408.800,00 € - (Σύμβαση 547.619,24 € )

Δήμος Πατρέων

Σκοπός του έργου είναι η υλοποίηση προμήθειας, εγκατάστασης και λειτουργίας Φωτεινών Σηματοδοτών και προμήθειας και εγκατάστασης υλικών κατακόρυφης και οριζόντιας σήμανσης

Η ολοκληρωμένη κατακόρυφη/οριζόντια σήμανση και φωτεινή σηματοδότηση με ενσωματομένο σύστημα συντονισμού σε πλήρη λειτουργία μετά των απαραίτητων δομικών παρεμβάσεων στις αντιδρομημένες οδούς Κορίνθου και Κανακάρη-Ναυαρίνου και στην αμφιδρομημένη οδό Αγ. Σοφίας.

Η επαρκής κατακόρυφη/οριζόντια σήμανση και φωτεινή σηματοδότηση για την πλήρη αντιδρόμηση των οδών Κορίνθου και Κανακάρη-Ναυαρίνου και στην αμφιδρόμηση της οδού Αγ. Σοφίας.