ΠΑΛΑΙΑ ΣΦΑΓΕΙΑ

«Δομή προώθησης πολιτιστικής κληρονομιάς του Δήμου Πατρέων» με Κωδικό ΟΠΣ 5074689 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020»

Δήμος Πατρέων

Η Πράξη έχει ως στόχο τη λειτουργία της Δομής προώθησης πολιτιστικής κληρονομιάς του Δήμου Πατρέων στο συγκρότημα κτιρίων των Παλαιών Σφαγείων, Ακτή Δυμαίων 84. Τα κτίρια ανακατασκευάστηκαν στο πλαίσιο του έργου SPARC, το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020. Mετά την ανακατασκευή τους τα κτίρια υποστηρίζουν χρήσεις, όπως κτίρια διοίκησης, χώρο προβολής του Πατρινού Καρναβαλιού, χώρο προβολής της ιστορίας του Καραγκιόζη, χώρο  παρουσίασης καρναβαλικών δημιουργιών, στολών, καπέλου, μάσκας και άλλων κατασκευών, με παρουσίαση της δουλειάς των δημιουργών σε πραγματικό χρόνο, χώρο δημιουργικής απασχόλησης παιδιών με έμφαση στο καρναβάλι και το Καραγκιόζη, χώρο παρουσίασης της διαδικασίας κατασκευής και αναπαραγωγής προϊόντων των δημιουργών σε τρισδιάστατη απεικόνιση (3D scanning- 3D printing), πολυχώρο εκδηλώσεων, χώρο περιοδικών εκθέσεων, αίθουσα Πολυμεσικών Εφαρμογών/Multi-Media Center.

 

Ο χώρος των Παλαιών Σφαγείων θα αποτελέσει ένα πολυδύναμο πολιτιστικό χώρο με κέντρο αναφοράς το Πατρινό Καρναβάλι και τον Καραγκιόζη, μαζί με την υλική και άυλη κληρονομιά που τα συνοδεύει, με έντονα δημιουργικό, ψηφιακό, οπτικοακουστικό, εκπαιδευτικό, κοινωνικό και συμμετοχικό χαρακτήρα. Ένα τοπόσημο για την πόλη μας, προτάσσοντας ένα νέο μοντέλο πολιτιστικής στρατηγικής για την αειφόρο ανάπτυξη της.

 

Ο χώρος θα είναι επισκέψιμος καθ' όλη τη διάρκεια του έτους σε πολίτες όλων των ηλικιών, οι οποίοι θα έχουν τη δυνατότητα να περιηγηθούν σε όλους του χώρους και να γνωρίσουν από κοντά τον κόσμο της δημιουργίας του Πατρινού Καρναβαλιού και του Καραγκιόζη και να παρακολουθήσουν τις δράσεις που θα υλοποιούνται στο χώρο. Η αύξηση της επισκεψιμότητας της Πάτρας θα οδηγήσει σε τόνωση του κοινωνικού, παραγωγικού ιστού και εμπορικού χαρακτήρα της περιοχής και θα ενισχύσει τις τοπικές επιχειρήσεις και τις θέσεις απασχόλησης σε αυτές.