Διαδικασίες και Δικαιολογητικά

Πολιτικοί Γάμοι, Σύμφωνο Συμβίωσης

Δικαιολογητικά έκδοσης άδειας  για πολιτικό γάμο, σύμφωνο συμβίωσης και δήλωση γάμου.

Περισσότερα

Δήλωση Γεννήσεως

Που, πότε και πως γίνεται η δήλωση γεννήσεως.

Περισσότερα

Δήλωση Βάπτισης

Που, πότε και από ποιόν γίνεται η δήλωση βαπτίσεως.

Περισσότερα

Δήλωση για Ονοματοδοσία

Που, πως και από ποιόν γίνεται η δήλωση ονοματοδοσίας.

Περισσότερα

Δήλωση θανάτου

Που, πότε και από ποιόν γίνεται η δήλωση θανάτου.

Περισσότερα

Μεταβολή Ληξιαρχικής πράξης

Γενικές πληροφορίες για όλες της μεταβολές στις ληξιαρχικές πράξεις.

Περισσότερα

Αντίγραφα Ληξιαρχικών Πράξεων

Πώς εκδίδονται τα αντίγραφα των ληξιαρχικών πράξεων.

Περισσότερα

Στοιχεία Επικοινωνίας

Διεύθυνση Διοίκησης και Δημοτικής Κατάσταση - Τμήμα Ληξιαρχείου

Περισσότερα

Δημοτική Ενότητα Ρίου - Ληξιαρχείο

Περισσότερα

Δημοτική Ενότητα Βραχναιίκων - Ληξιαρχείο

Περισσότερα

Δημοτική Ενότητα Παραλίας - Ληξιαρχείο

Περισσότερα

Δημοτική Ενότητα Μεσσάτιδας - Ληξιαρχείο

Περισσότερα