Κατασκευή και Ανέγερση «Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας και Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (Σ.Υ.Δ.), διαμερίσματα τύπου Α και τύπου Β για άτομα με νοητική υστέρηση.

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

3.986.649,60 €

Δήμος Πατρέων – Δ/νση Αρχιτεκτονικού Έργου – Η/Μ

Αντικείμενο του έργου είναι η κατασκευή ενός νέου κτιρίου που προορίζεται για Κέντρο ημερήσιας φροντίδας και Στέγες υποστηριζόμενης διαβίωσης, οικοτροφείο 9 ατόμων και διαμέρισμα 4 ατόμων για άτομα με Νοητική Υστέρηση, στην περιοχή Δροσιά κοντά στο Νοσοκομείο “Αγ. Ανδρέας”, εντός του Δήμου Πατρέων. Το κτίριο που αναπτύσσεται σε τέσσερις υπέργειους ορόφους (περιλαμβανομένου του ισογείου) και σε ένα υπόγειο έχει κάλυψη 527,51 μ2και συνολική δόμηση 1627,15 μ2. Στο ισόγειο και τον Α’ όροφο στεγάζεται το Κέντρο ημερήσιας φροντίδας για άτομα με νοητική υστέρηση, ενώ στον Β’ και Γ’ όροφο στεγάζονται το οικοτροφείο 9 ατόμων και το διαμέρισμα 4 ατόμων αντίστοιχα.

Η εξασφάλιση του πρωταρχικού δικαιώματος των ατόμων με νοητική υστέρηση για ανεξάρτητη διαβίωση, ψυχοκοινωνική αποκατάσταση και ανάπτυξη των δεξιοτήτων και ικανοτήτων κατά τέτοιον τρόπο, ώστε να μπορούν να διαβιούν όσο το δυνατόν πιο αυτόνομα και ενεργά.

· Ολοκληρωμένη συμβουλευτική & ψυχολογική υποστήριξη των ατόμων με νοητική υστέρηση και των οικογενειών τους.

· Εργοθεραπεία - εφαρμογές εργονομίας.

· Προώθηση της αυτόνομης διαβίωσης.

· Φυσιοθεραπεία.

· Λογοθεραπεία.

· Φυσική άσκηση και ειδική αγωγή.

· Δημιουργική απασχόληση, ενημέρωση και ψυχαγωγία.

· Προ-επαγγελματική κατάρτιση.

· Θεατρική αγωγή-εικαστικά-κινηματογράφος.

· Κοινωνική μέριμνα & υποστήριξη για τις προνοιακές υποθέσεις των ΑΜΕΑ.