ΑΝΑΠΛΑΣΗ – ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ CAMPING – ΕΛΟΥΣ ΑΓΥΙΑΣ

ΕΤΠΑ– ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020»

ΜΕΛΕΤΗΣ: 3.145.500,00€ (με τον ΦΠΑ)

ΣΥΜΒΑΣΗ: 2.374.699,08€ (με τον ΦΠΑ)

Δήμος Πατρέων – Δ/νση Αρχιτεκτονικού Έργου – Η/Μ

Η πράξη με τίτλο «Ανάπλαση – αξιοποίηση περιοχής camping έλους Αγυιάς», αφορά την ανάπλαση και αξιοποίηση της περιοχής του έλους, εμβαδού περίπου 225 στρ., μετατροπή της περιοχής σε Οικολογικό Πάρκο, το οποίο θα περιβάλλει το έλος. Στα πλαίσια του έργου προβλέπεται ήπια αναψυχή με τη δημιουργία μονοπατιών για περίπατο, διαδρομής κίνησης ποδηλατών, αθλητισμό και οικολογική ενημέρωση με τη πρόβλεψη ανάλογου εξοπλισμού, όπως παρατηρητήρια, πινακίδες επεξηγήσεων σε κομβικά σημεία, κιόσκια ενημέρωσης, φύτευση κ.λ.π..
Η διαμόρφωση του έλους συνίσταται σε έναν δίκτυο διαδρομών, μέσου πλάτος περίπου 3,5 μ. που δημιουργεί έναν Περίπατο οικολογικής ευαισθητοποίησης περιμετρικά στο έλος και Αθλητικές διαδρομές που διασχίζουν την περιοχή, φύτευση κατάλληλων δέντρων και θάμνων, κατασκευή δικτύων πυρόσβεσης, ύδρευσης, αποχέτευσης και ηλεκτρισμού
Κατά μήκος των διαδρομών αυτών θα υπάρχουν κιόσκια με καθιστικά και με υλικό πληροφόρησης για το έλος, παρατηρητήρια της πανίδας, οργανωμένες θέσεις για πικ-νικ.

Με την προσέγγιση της μελέτης επιτυγχάνεται η ανάπλαση - αξιοποίηση της περιοχής μελέτης, μέσω της συνέργειας και ολοκλήρωσης των παρακάτω στόχων:
• Αναβάθμιση μιας υποβαθμισμένης περιοχής του Δήμου (Έλος Αγυιάς) η οποία βρίσκεται σε προνομιακή θέση
• Αναβάθμιση και διάσωση του οικοσυστήματος (έλος) της περιοχής με δυνατότητες αξιοποίησης και αειφορικής χρήσης, υπερτοπικής σημασίας, με πολυποίκιλα μακροπρόθεσμα κοινωνικοοικονομικά και περιβαλλοντικά οφέλη για την περιοχή
• Διαμόρφωση και αξιοποίηση του έλους σε ένα οικολογικό και πολιτισμικό χώρο αναψυχής, αθλητισμού και δημιουργικής απασχόλησης του κοινωνικού συνόλου συμβάλλοντας σημαντικά στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής της Πάτρας
• Συνολική βελτίωση της αισθητικής εικόνας της πόλης και ανάδειξη σημείων τουριστικού και οικολογικού ενδιαφέροντος.
• Ποιοτική αναβάθμιση των διαθέσιμων ελεύθερων χώρων και ενίσχυση του αστικού πρασίνου.
• Βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και ανεμπόδιστη χρήση τους από όλους τους πολίτες
• Δημιουργία χώρου αναψυχής στην παραλιακή ζώνη της Πάτρας
• Τόνωση του κοινωνικού, παραγωγικού ιστού και εμπορικού χαρακτήρα της περιοχής
• Μετρίαση των επιβλαβών εκπομπών CO2 και βελτίωση της αλλαγής του κλίματος
• Ενίσχυση της ικανότητας αξιοποίησης των τοπικών πόρων, των ιδιαιτεροτήτων και των διάφορων χρήσεων της περιοχής.
• Η εξάλειψη της διαφορετικότητας, έτσι ώστε να νιώθει ο καθένας πως είναι μέλος μιας κοινότητας
• Η ισότιμη συμμετοχή των ατόμων με ειδικές ανάγκες
• Η δημιουργία ενός χώρου όπου οι άνθρωποι θα νιώθουν άνετα
• Ο παλμός μέσα από τις δραστηριότητες και τις εκδηλώσεις που μππορούν να φιλοξενηθούν
• Η προσβασιμότητα για όλους
• Η δημιουργία ζωνών και χώρων σύμφωνα με τις ανάγκες των χρηστών, ήτοι ηρεμίας – χαλάρωσης – απομόνωσης/ πολιτιστικού/ εκπαίδευσης/ παιχνιδιού/άθλησης/παθητικής και ενεργητικής αναψυχής
Το βίωμα του χώρου ως μία πολυαισθητηριακή εμπειρία υψηλής ποιότητας. Η επαφή με τον εν λόγω χώρο να αποτελεί μία πολυφωνία αισθήσεων μέσα από την ποιότητα του

Η αναβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος θα ενισχύσει την βιώσιμη ανασυγκρότηση της περιοχής, θα βελτιώσει τη σχέση αλληλεπίδρασης των πολιτών με το συνολικό τους περιβάλλον, θα βελτιώσει τον καθημερινό τρόπο ζωής καλύπτοντας σημαντικό μέρος των καθημερινών αναγκών των χρηστών. Επομένως θα αποτελέσει παράγοντα ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής, της βελτίωσης της ελκυστικότητας για ανάπτυξη επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, της ενίσχυσης της τοπικής οικονομίας και της τοπικής αγοράς εργασίας.
Τα αναμενόμενα οφέλη από την υλοποίηση της πράξης, αναλυτικότερα είναι τα παρακάτω:
• Η βελτίωση του μικροκλίματος της περιοχής
• Η αύξηση των πράσινων ζωνών και των χώρων αναψυχής και η βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος
• Η διάσωση ευπαθών οικοσυστημάτων
• Η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος
• Η προώθηση βιώσιμης κινητικότητας με τη διευκόλυνση και προστασία της κίνησης των πεζών και προώθηση ήπιων μορφών μετακίνησης
• Η αύξηση της επισκεψιμότητας και η προώθηση εναλλακτικών μορφών τουρισμού
• Η βελτίωση της εικόνας της πόλης
• Η ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής,
• Η βελτίωση του προσβασιμότητας των ΑΜΕΑ σε υποδομές και υπηρεσίες
• Η Ενίσχυση των υποδομών Παιδείας και Αθλητισμού
• Η αναβάθμιση του γενικού δείκτη καθαριότητας της περιοχής
• Η προστασία, ανάδειξη και προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς
• Η τόνωση του κοινωνικού, παραγωγικού ιστού και εμπορικού χαρακτήρα της περιοχής και η ενίσχυση της τοπικής οικονομίας
• Η λειτουργία της πόλης ως πόλος έλξης, με παράγωγο αποτέλεσμα την αύξηση της πρωτογενούς ζήτησης για προϊόντα και υπηρεσίες
Τα αποτελέσματα του έργου αφορούν τόσο στον επισκέπτη τον τουρίστα, τους κατοίκους και τις επιχειρήσεις της περιοχής παρέμβασης. Ειδικότερα:
Α. Οφέλη για τους Κατοίκους: Τα οφέλη για τον κάτοικο είναι πολλαπλά δεδομένου ότι το συγκεκριμένο έργο αποτελεί εργαλείο περιαστικής ανάπλασης και ανάπτυξης του δημόσιου κοινόχρηστου χώρου. Συγκεκριμένα οι κάτοικοι θα ωφεληθούν μέσω:
- Του αναβαθμισμένου χώρου, ο οποίος καλύπτει τις ανάγκες ηρεμίας – χαλάρωσης – απομόνωσης/ πολιτιστικού ενδιαφέροντος/ εκπαίδευσης/ παιχνιδιού/άθλησης/παθητικής και ενεργητικής αναψυχής
- Των δυνατοτήτων πρόσβασης ειδικά σε άτομα ευαίσθητων κοινωνικά ομάδων όπως ΑΜΕΑ, ηλικιωμένους, μικρά παιδιά και γονείς με καροτσάκια, ποδήλατα, να κινούνται ελεύθερα
- Την αισθητική απόλαυση που μπορεί να προσφέρει η περιοχή κατοικίας τους.
Β. Οφέλη για τον Επισκέπτη-Τουρίστα: Τα πιο ορατά είναι:
- Δημιουργία ασφαλούς χώρου για επίσκεψη με δυνατότητα κάλυψης σημαντικού μέρους ενδιαφερόντων τους
- Ολοκληρωμένη αισθητική και τουριστική εμπειρία
– Επαφή των επισκεπτών με χώρους οι οποίοι διαθέτουν ιδιαίτερη περιβαλλοντική και αισθητική αξία
Β. Οφέλη για τις επιχειρήσεις: Το προτεινόμενο έργο προσφέρει πολλαπλά οφέλη στην τοπική οικονομία της περιοχής και ειδικότερα στις ωφελούμενες επιχειρήσεις με κυριότερα:
- Προσέλκυση ποιοτικότερων επισκεπτών και τουριστών με οικονομική επιφάνεια
- Αναβάθμιση των προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών και της καταναλωτικής εμπειρίας προς τους πελάτες τους μέσω εφαρμογών στην αιχμή της τεχνολογίας.
Δ. Οφέλη για τον Δήμο: Είναι πολλαπλά δεδομένου ότι το συγκεκριμένο Έργο αποτελεί ουσιαστικά αναπτυξιακό εργαλείο, το οποίο:
- Αναδεικνύει την περιοχή παρέμβασης και το οποίο απευθύνεται στους μόνιμους κατοίκους, στους τουρίστες και τους επισκέπτες της περιοχής παρέμβασης και της πόλης.
- Δημιουργεί τις προϋποθέσεις για έναν νέο χώρο ενδιαφέροντος και συγκέντρωσης πληθυσμού
- Αναβαθμίζει το συνολικό προσφερόμενο τουριστικό προϊόν
- Αναδεικνύει και προωθεί τις τοπικές επιχειρήσεις
- Αναδεικνύει και προστατεύει την ιδιαιτερότητα της περιοχής παρέμβασης και της πόλης
- Αναδεικνύει τον πολιτισμό της περιοχής παρέμβασης και της πόλης
- Ενισχύει την τοπική οικονομία
Επομένως ο ωφελούμενος πληθυσμός από την πράξη είναι το σύνολο των Δημοτών του Δήμου Πατρέων, το οποίο ανέρχεται σε 214.000 περίπου μόνιμους κατοίκους και ένας σημαντικός αριθμός επισκεπτών-τουριστών που ανέρχεται σε 50.000 άτομα.