Ενεργειακή Αναβάθμιση Παμπελοποννησιακού Σταδίου Δήμου Πατρέων

Δήμος Πατρέων

Το Παμπελοποννησιακό Στάδιο Πατρών αποτελεί ένα μεγάλο σύνολο αθλητικών εγκαταστάσεων με υψηλές ενεργειακές απαιτήσεις.Για το λόγο αυτό πρόσφατα ξεκίνησε η υλοποίηση της Πράξης «Ενεργειακή Αναβάθμιση Παμπελοποννησιακού Σταδίου Δήμου» που εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό  Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών,Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2014 – 2020 με φορέα υλοποίησης το Δήμο Πατρέων και με κύριο στόχο της πράξης την εξοικονόμηση ενέργειας στο Δημόσιο, ευρύτερο Δημόσιο Τομέα και στον τομέα της στέγασης.

Πιο συγκεκριμένα η υλοποίηση της πράξης αφορά τις δυνατές παρεμβάσεις που απαιτούνται να γίνουν στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο σχετικά με την ενεργειακή αναβάθμιση των κτιριακών εγκαταστάσεων. Σε συνέχεια της προόδου της τεχνολογίας και της διαρκούς αυξανόμενης ζήτησης για μείωση των ηλεκτρικών καταναλώσεων και αύξηση της απόδοσης, τα υποέργα της πράξης περιλαμβάνουν παρεμβάσεις στις Η/Μ εγκαταστάσεις με απώτερο στόχο τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας κατά τις καθημερινής χρήσεις του Σταδίου και την αύξηση των αποδόσεων και των υπηρεσιών. Γνώμονας είναι η παροχή στοιχειωδών συνθηκών εργασίας/άθλησης/χρήσης προς τον ανθρώπινο παράγοντα, μειώνοντας τις ετήσιες καταναλώσεις ηλεκτρικής ενέργειας και καυσίμων, με άμεση συμβολή στη μείωση των εκπομπών CO2.

Το σύνολο της πράξης περιλαμβάνει την ενεργειακή αναβάθμιση του φωτισμού, του κλιματισμού, της θέρμανσής, της παραγωγής ζεστού νερού χρήσης, των ηλεκτρονικών πινάκων αποτελεσμάτων και συστημάτων χρονομέτρησης, την ελεγχόμενη διαχείριση των Η/Μ εγκαταστάσεων (BMS).

Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός ανέρχεται στα 988.491,00   €.

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εξοικονόμηση ενέργειας στο Δημόσιο, ευρύτερο Δημόσιο Τομέα και στον τομέα της στέγασης.

Μείωση των ηλεκτρικών καταναλώσεων και αύξηση της απόδοσης