Ανάπλαση Ζαρουχλείκων

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΖΑΡΟΥΧΛΕΙΚΩΝ

ΕΣΠΑ 2014-2020

2.756.000,00 € (Συμβατικός : 1.526.199,08 €)

Δήμος Πατρέων

Η πράξη εντάσσεται στο πρόγραμμα αναβάθμισης, ανάπλασης και αξιοποίησης κοινόχρηστων χώρων σε περιοχές του Δήμου Πατρέων και αφορά στην ανάπλαση Ζαρουχλεΐκων του Δήμου Πατρέων, με σημειακές παρεμβάσεις σε τέσσερις γειτονιές.

Η παρέμβαση περιλαμβάνει τέσσερις περιοχές:

α)Περιοχή 1, όπου η παρέμβαση αφορά τα Ο.Τ. 1097, 1097α, 1098, 1099, 1100, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105α, 1105 και περικλείεται από τις οδούς Βελουχιώτη, Κολχίδος, Αγ. Ιωάννου Πράτσικα και Πέττα καθώς και τα Ο.Τ. 1090, 1091α, 1091, 1092 και περιλαμβάνει την οδό Αυτ. Ανδρονίκου

β)Περιοχή 2, όπου η παρέμβαση αφορά τα Ο.Τ. 1279α, 1279β, 1279γ, 1279, 1278α, 1278β, 1278, 1288, 1289, 1290γ, 1290, 1290α, 1290β και περικλείεται από τις οδούς Γοργοποτάμου, Ανθείας, Νικηταρά και Καρπενησιώτη, Ανδρικοπούλου

γ)Περιοχή 3, όπου η παρέμβαση αφορά τα Ο.Τ. 1116, 1116α, 1117, 1118, 1119, 1120, 1121, 1122, 1123, 1132, 1132α, 1133, 1134, 1134α, 1135, 1136, 1136α, 1136β, 1138, 1138α και περικλείεται από τις οδούς Αυτ. Βασιλείου, Αυτ. Θεοφίλου, Τρικάλων - Ικονίου και Σελεύκειας – Νιόβης

δ)Περιοχή 4, όπου η παρέμβαση αφορά τα Ο.Τ. 1173, 1173α, 1173β και περικλείεται από τις οδούς Ευβοίας, Οιδίποδος, Ιοκάστης, Κρέοντος και Κολχίδος

Η συνολική παρέμβαση περιλαμβάνει εργασίες ανάπλασης  πεζοδρομίων και πεζοδρόμων, με κυβόλιθους. Οι ανωτέρω πεζόδρομοι είναι ήπιας κυκλοφορίας και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση των αναγκών των κατοίκων της περιοχής. Θα πραγματοποιηθεί, επίσης, αναβάθμιση των υφιστάμενων φωτιστικών σωμάτων.

Οι ανωτέρω πεζόδρομοι έχουν συνολικό εμβαδό 14.500 τ.μ.

Τα υφιστάμενα πεζοδρόμια είναι 4.500τ.μ. και το συνολικό μήκος των κρασπέδων είναι 5.400 μ.

Η συνολική επιφάνεια στην οποία προβλέπεται να γίνουν οι ανωτέρω παρεμβάσεις – αναπλάσεις  χαρακτηρίζεται από την παραδοσιακή μορφή των στενών δρομίσκων και της γειτονιάς.

Η παρέμβαση θα γίνει με υλικά φιλικά στο περιβάλλον, με περιβαλλοντική ευαισθησία, χρηστικότητα και δυνατότητα πρόσβασης ΑΜΕΑ σε όλα τα σημεία της περιοχής.

Η βασική αρχή του σχεδιασμού είναι η λειτουργικότητα, η προσβασιμότητα και η ασφάλεια των χρηστών του χώρου, δηλαδή η ανάπλαση των ανωτέρω τεσσάρων ιστορικών γειτονιών με όλες τις σύγχρονες ανέσεις και προδιαγραφές.

Η ολοκλήρωση του έργου έχει στόχο την ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης και την μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2) σε όλους τους τομείς, αλλά και τη μείωση του φαινομένου της θερμικής αστικής νησίδας (για την βελτίωση του βιοκλίματος σε αστικές περιοχές), συμβάλλοντας, έτσι, στο Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Πατρέων

Με την κατασκευή του έργου επιτυγχάνεται η αισθητική αναβάθμιση και ανάπλαση των ανωτέρω τεσσάρων ιστορικών γειτονιών της περιοχής Ζαρουχλεΐκωντου Δήμου Πατρέων, με όλες τις σύγχρονες ανέσεις και προδιαγραφές, καθώς και η βιοκλιματική ανάπτυξη του αστικού περιβάλλοντος, εξασφαλίζοντας καλύτερες συνθήκες για το σύνολο των κατοίκων και επισκεπτών της πόλης και ιδιαίτερα, των προς ανάπλαση περιοχών