Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.)

Στη σελίδα αυτή μπορείτε να έχετε πρόσβαση στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Πατρέων ΦΕΚ3492/31.12.2012 που είναι σε ισχύ σήμερα, όπου παρουσιάζονται η δομή και οι αρμοδιότητες όλων των Υπηρεσιών του Δήμου.

1η Τροποποίηση 2014

2η Τροποποίηση 2015

3η Τροποποίηση 2017

4η Τροποποίηση 2019