Αντικατάσταση Δικτύου Ν/Α Πάτρας (Β Φάση)

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

3.000.000 €

ΔΕΥΑΠ Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Πάτρας

Με το έργο αυτό θα αντικατασταθεί το παλαιό δίκτυο ύδρευσης. Το συνολικό μήκος του δικτύου προς αντικατάσταση είναι περίπου 40.000 μέτρα και θα αντικατασταθούν επίσης 1200 περίπου συνδέσεις. Οι αγωγοί που θα κατασκευασθούν θα είναι από πολυαιθυλένιο 3ης γενιάς (ΜRS 10 ΡΕ 100), διαμέτρων 110, 160 και 225 χλσ. ως επί το πλείστον καθώς και από ελατό χυτοσίδηρο (Ductile Iron) διαμέτρου 300 και 350mm.

Με την κατασκευή του νέου δικτύου θα μειωθούν οι διαρροές.

Με την υλοποίηση του έργου, θα μειωθεί η όχληση των πολιτών από τις συχνές διακοπές νερού λόγω των εργασιών επισκευής βλαβών, θα βελτιωθούν τα υδραυλικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά του νερού που καταλήγει στους πολίτες ενώ θα είναι σημαντική και η εξοικονόμηση υδατικών πόρων και ενέργειας που απαιτείται.