Ολοκληρωμένη Διαχείριση λυμάτων Δήμου Πατρέων (κωδικός: 5004085)
Υποέργο 2: Αποχέτευση λυμάτων οικισμών Γ΄ προτεραιότητας Δ.Πατρέων

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.
Επιχειρησιακό πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020»

Συνολικός Π/Υ για τα 4 Υποέργατης Πράξης: 25.910.048,31 €
Π/Υ για το παρόν Υποέργο 2: 15.000.000,00 €

ΔΕΥΑ ΠΑΤΡΑΣ

Αποτελεί το Υποέργο2 της Πράξης "Ολοκληρωμένη διαχείριση λυμάτων Δήμου Πατρέων" με κωδικό πράξης ΣΑ: 2017ΕΠ00110000
Περιλαμβάνει κατασκευή αγωγών αποχέτευσης λυμάτων και τεσσάρων αντλιοστασίων λυμάτων στις περιοχές : Βραχναίϊκα, Μονοδένδρι, Ροϊτικα, Μιντιλόγλι, Χατζηλιάκο, Αγ. Στέφανος Σαραβαλίου

Προστασία υδροφόρου ορίζοντα, απορρύπανση Πατραϊκού κόλπου, κατάργηση βόθρων.

Βελτίωση της ποιότητας ζωής των δημοτών και προστασία του περιβάλλοντος