Δημοτική Ενότητα Πατρέων

Δημοτική Ενότητα Πατρέων - Κοινότητα Αρκτικού Τομέα (1)

Περισσότερα

Δημοτική Ενότητα Πατρέων - Κοινότητα Νοτίου Τομέα (2)

Περισσότερα

Δημοτική Ενότητα Πατρέων - Κοινότητα Ανατολικού Τομέα (3)

Περισσότερα

Δημοτική Ενότητα Πατρέων - Κοινότητα Κεντρικού Τομέα (4)

Περισσότερα

Δημοτική Ενότητα Πατρέων - Κοινότητα Σουλίου

Περισσότερα

Δημοτική Ενότητα Πατρέων - Κοινότητα Ελικίστρας

Περισσότερα

Δημοτική Ενότητα Πατρέων - Κοινότητα Μοίρα

Περισσότερα

Δημοτική Ενότητα Ρίου

Δημοτική Ενότητα Ρίου

Περισσότερα

Δημοτική Ενότητα Ρίου - Γραφείο Πρασίνου

Περισσότερα

Δημοτική Ενότητα Ρίου - Γραφείο Καθαριότητας

Περισσότερα

Τμήμα Ευπαθών Ομάδων - Κινητή μονάδα (Τρίτη)

Περισσότερα

Δημοτική Ενότητα Ρίου - Αγροτικός Γιατρός

Περισσότερα

Δημοτική Ενότητα Ρίου - Κοινότητα Ρίου

Περισσότερα

Δημοτική Ενότητα Ρίου - Κοινότητα Αγίου Βασιλείου

Περισσότερα

Δημοτική Ενότητα Ρίου - Κοινότητα Ακταίου (Βερναδαίικα)

Περισσότερα

Δημοτική Ενότητα Ρίου - Κοινότητα Πλατανίου

Περισσότερα

Δημοτική Ενότητα Ρίου - Κοινότητα Σελλών

Περισσότερα

Δημοτική Ενότητα Ρίου - Κοινότητα Αργυράς

Περισσότερα

Δημοτική Ενότητα Ρίου - Κοινότητα Πιτίτσης

Περισσότερα

Δημοτική Ενότητα Ρίου - Κοινότητα Αραχωβίτικων

Περισσότερα

Δημοτική Ενότητα Ρίου - Κοινότητα Δρεπάνου

Περισσότερα

Δημοτική Ενότητα Ρίου - Κοινότητα Ψαθοπύργου

Περισσότερα

Δημοτική Ενότητα Ρίου - Kοινότητα Άνω Καστριτσίου

Περισσότερα

Δημοτική Ενότητα Ρίου - Κοινότητα Κάτω Καστριτσίου

Περισσότερα

Δημοτική Ενότητα Βραχναιίκων

Δημοτική Ενότητα Βραχναιίκων

Περισσότερα

Δημοτική Ενότητα Βραχναιίκων, Παραλίας, Μεσσάτιδος - Ταμείο Βυτιοφόρων

Περισσότερα

Δημοτική Ενότητα Βραχναιίκων, Παραλίας, Μεσσάτιδας - Γραφείο Πρασίνου

Περισσότερα

Δημοτική Ενότητα Βραχναιίκων, Παραλίας, Μεσσάτιδας - Γραφείο Καθαριότητας

Περισσότερα

Τμήμα Ευπαθών Ομάδων - Κινητή μονάδα (Πέμπτη)

Περισσότερα

Δημοτική Ενότητα Βραχναιίκων - Αγροτικός Γιατρός

Περισσότερα

Δημοτική Ενότητα Βραχναιίκων - Κοινότητα Βραχναιίκων

Περισσότερα

Δημοτική Ενότητα Βραχναιίκων - Κοινότητα Μονοδενδρίου

Περισσότερα

Δημοτική Ενότητα Βραχναιίκων - Κοινότητα Τσουκαλαιίκων

Περισσότερα

Δημοτική Ενότητα Βραχναιίκων - Κοινότητα Καμινίων

Περισσότερα

Δημοτική Ενότητα Βραχναιίκων - Κοινότητα Θεριανού

Περισσότερα

Δημοτική Ενότητα Παραλίας

Δημοτική Ενότητα Παραλίας

Περισσότερα

Δημοτική Ενότητα Βραχναιίκων, Παραλίας, Μεσσάτιδος - Ταμείο Βυτιοφόρων

Περισσότερα

Δημοτική Ενότητα Βραχναιίκων, Παραλίας, Μεσσάτιδας - Γραφείο Πρασίνου

Περισσότερα

Δημοτική Ενότητα Βραχναιίκων, Παραλίας, Μεσσάτιδας - Γραφείο Καθαριότητας

Περισσότερα

Δημοτική Ενότητα Παραλίας - Κοινότητα Παραλίας

Περισσότερα

Δημοτική Ενότητα Παραλίας - Κοινότητα Μιντιλογλίου

Περισσότερα

Δημοτική Ενότητα Παραλίας - Κοινότητα Ρογιτίκων

Περισσότερα

Δημοτική Ενότητα Μεσσάτιδος

Δημοτική Ενότητα Μεσσάτιδας

Περισσότερα

Δημοτική Ενότητα Βραχναιίκων, Παραλίας, Μεσσάτιδος - Ταμείο Βυτιοφόρων

Περισσότερα

Δημοτική Ενότητα Βραχναιίκων, Παραλίας, Μεσσάτιδας - Γραφείο Πρασίνου

Περισσότερα

Δημοτική Ενότητα Βραχναιίκων, Παραλίας, Μεσσάτιδας - Γραφείο Καθαριότητας

Περισσότερα

Τμήμα Ευπαθών Ομάδων - Κινητή μονάδα (Παρασκευή)

Περισσότερα

Δημοτική Ενότητα Μεσσάτιδας - Αγροτικός Γιατρός

Περισσότερα

Δημοτική Ενότητα Μεσσάτιδας - Κοινότητα Οβρυάς

Περισσότερα

Δημοτική Ενότητα Μεσσάτιδας - Κοινότητα Σαραβαλίου

Περισσότερα

Δημοτική Ενότητα Μεσσάτιδας - Κοινότητα Καλλιθέας

Περισσότερα

Δημοτική Ενότητα Μεσσάτιδας - Κοινότητα Θέας

Περισσότερα

Δημοτική Ενότητα Μεσσάτιδας - Κοινότητα Κρήνης

Περισσότερα

Δημοτική Ενότητα Μεσσάτιδας - Κοινότητα Πετρωτού

Περισσότερα

Δημοτική Ενότητα Μεσσάτιδας - Κοινότητα Κρυσταλλόβρυσης

Περισσότερα