ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ

ΕΚΤ

488.160 €

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ - ΚΟΔΗΠ

Αποτελεί τον βασικό «πυρήνα» διευρυμένων υπηρεσιών τύπου “ One Stop Sh ο p ”, με εξατομικευμένη ολιστική προσέγγιση, παρέχοντας υπηρεσίες

  • Υποδοχής, καταγραφής και διασύνδεσης των πολιτών με άλλες υπηρεσίες
  • Συντονισμό ή και οργάνωση δράσεων κοινωνικής και επαγγελματικής ένταξης των ωφελουμένων
  • Παρακολούθηση των ωφελουμένων

Μέσα από τις υπηρεσίες αυτές του Κέντρου Κοινότητας ενισχύονται οι πολιτικές που ήδη υλοποιούνται ή προγραμματίζονται, όπως η καθολική εφαρμογή του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης, το πρόγραμμα του ΤΕΒΑ, οι ρυθμίσεις του Ν. 4320/2015 για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, η εφαρμογή ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης σε συνεργασία με τον ΟΑΕΔ και την ΓΓ Δια Βίου Μάθησης, κλπ.

Η Δομή περιλαμβάνει :

Την Κεντρική Δομή & την Κινητή Μονάδα που λειτουργεί ως αποκεντρωμένη υπηρεσία του Κέντρου Κοινότητας με άμεση πρόσβαση στις περιοχές παρέμβασης και επικοινωνίας με τον πολίτη.

Η λειτουργία του Κέντρου Κοινότητας ως βασικού "πυρήνα " διευρυμένων υπηρεσιών τύπου "One Stop Shop".

Αναμένεται να εξυπηρετηθούν από την δομή περισσότεροι από 3000 συμπολίτες μας.