ΜΕΛΑΣ
Αντιδήμαρχος Αρχιτεκτονικού Έργου – Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων (Η/Μ) και Έργων Υποδομής
Παναγιώτης Μελάς
2613602371
Μαιζώνος 19, 3ος όροφος, 26221
antergon.patras@gmail.com

Αρμοδιότητες

1)    Την εποπτεία και ευθύνη  λειτουργίας της Διεύθυνσης Αρχιτεκτονικού Έργου Η/Μ.

2)   Την εποπτεία και ευθύνη  λειτουργίας της Διεύθυνσης Έργων Υποδομής.

3)    Την υπογραφή όλων των αιτημάτων και αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης των

       δαπανών των Υπηρεσιών που εποπτεύει, καθώς και την υπογραφή  των υπερωριών του

       προσωπικού των ανωτέρω εποπτευόμενων Υπηρεσιών.

4)   Τον έλεγχο του προσωπικού που αντιστοιχεί στα Τμήματα της αρμοδιότητάς του 

       (απουσίες, υπερωρίες, ρεπό, εξαιρέσιμα, άδειες κλπ).

5)   Την αναπλήρωση του Δημάρχου, για την τέλεση πολιτικών γάμων.

 

Οι αρμοδιότητες εκχωρήθηκαν από την υπ’ αριθμ. 130662/29-12-2023 απόφαση Δημάρχου

Διεύθυνση Αρχιτεκτονικού Έργου –Η/Μ

Διεύθυνση Αρχιτεκτονικού Έργου –Η/Μ

Περισσότερα
workstation

Διεύθυνση Έργων Υποδομής

Διεύθυνση Έργων Υποδομής

Περισσότερα