Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Πάτρας

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

1.823.632,82 €

Δήμος Πατρέων & Εμπορικός και Εισαγωγικός Σύλλογος Πατρών

H προτεινόμενη Πράξη με τίτλο «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Πάτρας», με Δικαιούχο το Δήμο Πατρέων και Συνδικαιούχο τον Εμπορικό και Εισαγωγικό Σύλλογο Πατρών, αφορά στη δημιουργία Ανοικτού Κέντρου Εμπορίου, σε συγκεκριμένη περιοχή παρέμβασης (όμορη του ιστορικού - εμπορικού κέντρου) της πόλης της Πάτρας, μέσω στοχευμένων και επιλεγμένων επεμβάσεων που περιλαμβάνουν δράσεις για την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό των υποδομών, την αισθητική αναβάθμιση, την προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων έξυπνης πόλης, την προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων έξυπνης βιώσιμης κινητικότητας, την ανάδειξη ταυτότητας εμπορικής περιοχής, καθώς και την προβολή και προώθηση της εμπορικής περιοχής παρέμβασης και της ίδιας της Πράξης.
Η περιοχή παρέμβασης της Πράξης περιλαμβάνει τις παρακάτω οδούς:
- Οδός Κωνσταντινουπόλεως, από την οδό 28ης Οκτωβρίου (Καρόλου) έως την οδό Νίκης (περιοχή Αγίας Σοφίας)
- Οδός Νίκης (περιοχή Αγίας Σοφίας), περιμετρικά της πλατείας Νίκης (Αγίας Σοφίας) και της πλατείας Βορείου Ηπείρου
- Οδός Μαιζώνος, από την οδό 28ης Οκτωβρίου (Καρόλου) έως την οδό Αράτου
- Οδός Κορίνθου, από την οδό 28ης Οκτωβρίου (Καρόλου) έως την οδό Αράτου
- Οδός Ανδρέα Μιχαλακοπούλου (Ρήγα Φεραίου), από την οδό 28ης Οκτωβρίου (Καρόλου) έως την οδό Αράτου
- Οδός Αράτου, από την οδό Ανδρέα Μιχαλακοπούλου (Ρήγα Φεραίου) έως την οδό Κορίνθου
- Οδός Ζαΐμη, από την οδό Ανδρέα Μιχαλακοπούλου (Ρήγα Φεραίου) έως την οδό Κορίνθου
- Οδός 28ης Οκτωβρίου (Καρόλου), από την οδό Μαιζώνος έως την οδό Κορίνθου
- Οδός Σατωβριάνδου, από την οδό Μαιζώνος μέχρι την οδό Κορίνθου
- Οδός Πουκεβίλ, από την οδό Ανδρέα Μιχαλακοπούλου (Ρήγα Φεραίου) μέχρι την οδό Κορίνθου
Η μεθοδολογία των προτεινόμενων παρεμβάσεων αποσκοπούν στη δημιουργία ενός Ανοικτού Εμπορικού Κέντρου, με σκοπό την αστική αναζωογόνηση και αναβάθμιση της λειτουργικότητας της περιοχής παρέμβασης, την απόκτηση κοινής αισθητικής και την τόνωση της οικονομικής δραστηριότητας.
Η μεθοδολογία που θα ακολουθηθεί περιλαμβάνει εννέα (9) υποέργα και ειδικότερα:
Υποέργο 1: Εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση δημόσιων υποδομών (Δήμος Πατρέων), το οποίο περιλαμβάνει την αναβάθμιση πεζοδρομίων και οδοφωτισμού στην οδό Κωνσταντινουπόλεως.
Υποέργο 2: Φωτισμός Αρσακείου, διατηρητέου μνημείου ιδιαίτερης πολιτιστικής, αρχιτεκτονικής και ιστορικής αξίας (Δήμος Πατρέων), το οποίο περιλαμβάνει το Φωτισμό του Αρσακείου για την ανάδειξή του.
Υποέργο 3: Αισθητική αναβάθμιση δημόσιων υποδομών, εγκατάσταση συστημάτων έξυπνης πόλης και βιώσιμης αστικής κινητικότητας (Δήμος Πατρέων), το οποίο περιλαμβάνει την προμήθεια και εγκατάσταση ηλιακών παγκακιών και φορτιστών, συστημάτων ασύρματης πρόσβασης, βυθιζόμενων κάδων με σύστημα έξυπνης διαχείρισης απορριμμάτων, συστημάτων έξυπνης διάβασης πεζών, καθώς και συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης.
Υποέργο 4: Δημιουργία και ανάδειξη ταυτότητας εμπορικής περιοχής (Εμπορικός και Εισαγωγικός Σύλλογος Πατρών), το οποίο περιλαμβάνει την προμήθεια και εγκατάσταση επιγραφών από plexi glass, φωτεινών επιγραφών, αυτοποτιζόμενων ανθοστηλών, καθώς και ειδικού φωτισμού εξωτερικών όψεων στις προσόψεις όλων των ωφελούμενων επιχειρήσεων της περιοχής παρέμβασης.
Υποέργο 5: Πλατφόρμα ανάδειξης και ενίσχυσης της τοπικής επιχειρηματικότητας (Εμπορικός και Εισαγωγικός Σύλλογος Πατρών), το οποίο περιλαμβάνει την προμήθεια και παραμετροποίηση λογισμικού πληροφόρησης - ενημέρωσης και πιστότητας και επιβράβευσης επισκεπτών.
Υποέργο 6: Διάχυση και προώθηση του Ανοικτού Κέντρου Εμπορίου (Εμπορικός και Εισαγωγικός Σύλλογος Πατρών), το οποίο περιλαμβάνει δράσεις προώθησης και διάχυσης της Πράξης και των αποτελεσμάτων της, όπως διοργάνωση εκδήλωσης, ψηφιακό λογότυπο και προβολή σε ψηφιακά μέσα.
Υποέργο 7: Υπηρεσίες προετοιμασίας φακέλου πρότασης (Δήμος Πατρέων), το οποίο αφορά στο σχεδιασμό των παρεμβάσεων και την προετοιμασία του φακέλου της πρότασης για τη δημιουργία ανοικτού κέντρου εμπορίου και έχει ήδη συμβασιοποιηθεί.
Υποέργο 8: Συμβουλευτικές υπηρεσίες υλοποίησης πράξης (Δήμος Πατρέων), το οποίο είναι υποστηρικτικό και αφορά στην παροχή τεχνικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών του Δήμου για την υλοποίηση της Πράξης. Ειδικότερα οι υπηρεσίες θα αφορούν κυρίως στην υποστήριξη κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου για την επίλυση προβλημάτων και την υποστήριξη για την διεκπεραίωση του συνόλου των απαιτούμενων διοικητικών διαδικασιών διαχείρισης της πράξης.
Υποέργο 9: Αυτεπιστασία (Εμπορικός και Εισαγωγικός Σύλλογος Πατρών), το οποίο αφορά στην πρόσληψη 2 ατόμων με σύμβαση ορισμένου χρόνου για 24 μήνες, ως έκτακτο προσωπικό παροχής τεχνικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών προς τον Εμπορικό και Εισαγωγικό Σύλλογο για την υποστήριξή του στην διεκπεραίωση του συνόλου των απαιτούμενων διοικητικών διαδικασιών διαχείρισης της πράξης.

Οι στόχοι της Πράξης αφορούν τόσο στον επισκέπτη - τουρίστα, τους κατοίκους και τις επιχειρήσεις της περιοχής παρέμβασης όσο και στους συμμετέχοντες φορείς της. Ειδικότερα:
Α. Οφέλη για τον επισκέπτη - τουρίστα. Είναι πολλαπλά τα οφέλη που προκύπτουν από την υλοποίηση του Ανοικτού Κέντρου Εμπορίου. Τα πιο ορατά είναι: Ασφαλής χώρος για επίσκεψη με μεγάλα ανακατασκευασμένα πεζοδρόμια και έξυπνο αστικό εξοπλισμό ξεκούρασης, Ενημέρωση και οδηγός για τις θέσεις στάθμευσης, Εκπτώσεις και προσφορές σε τοπικά προϊόντα και υπηρεσίες μέσω της συμμετοχής στο πρόγραμμα πιστότητας και επιβράβευσης, Ολοκληρωμένη αισθητική και τουριστική εμπειρία, Πρωτότυπη εμπειρία αγορών.
Β. Οφέλη για τις επιχειρήσεις. Το προτεινόμενο έργο προσφέρει πολλαπλά οφέλη στην τοπική οικονομία της περιοχής και ειδικότερα στις ωφελούμενες επιχειρήσεις με κυριότερα: Αισθητική αναβάθμιση της επιχείρησής τους, Δημιουργία ενός brand name για την εμπορική περιοχή όπου έχουν το κατάστημά τους, Προσέλκυση ποιοτικότερων επισκεπτών και τουριστών με οικονομική επιφάνεια, Αναβάθμιση των προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών και της καταναλωτικής εμπειρίας προς τους πελάτες τους μέσω εφαρμογών στην αιχμή της τεχνολογίας, Μεγέθυνση του πελατολογίου, Νέα εργαλεία για την προσέλκυση πελατών – επισκεπτών και τη δημιουργία πιστών σχέσεων.
Γ. Οφέλη για τους κατοίκους. Τα οφέλη για τον κάτοικο είναι πολλαπλά δεδομένου ότι η συγκεκριμένη Πράξη αποτελεί και εργαλείο αστικής ανάπλασης και ανάπτυξης του δημόσιου χώρου. Συγκεκριμένα οι κάτοικοι θα ωφεληθούν μέσω: Του έξυπνου αστικού εξοπλισμού ο οποίος θα εγκατασταθεί στην περιοχή και η χρήση του θα είναι δωρεάν, Των αναβαθμισμένων πεζοδρομίων, Των δυνατοτήτων πρόσβασης ειδικά για ΑΜΕΑ, δημιουργώντας μία νησίδα ασφάλειας στο συγκεκριμένο πληθυσμό, Την αισθητική απόλαυση που μπορεί να προσφέρει η περιοχή κατοικίας τους, Η εμπειρία αγοράς που θα προσφέρεται στην περιοχή τους.
Δ. Οφέλη για τον Δήμο και τον Εμπορικό και Εισαγωγικό Σύλλογο. Η εν λόγω Πράξη αποτελεί ουσιαστικά αναπτυξιακό εργαλείο, το οποίο: Αναδεικνύει περιοχές της πόλης ως ενιαίου προορισμού αγορών, το οποίο απευθύνεται στους τουρίστες και τους επισκέπτες της περιοχής παρέμβασης και της πόλης, Δημιουργεί τις προϋποθέσεις για έναν νέο χώρο ενδιαφέροντος και συγκέντρωσης πληθυσμού, Αναβαθμίζει το συνολικό προσφερόμενο τουριστικό προϊόν, Αναδεικνύει και προωθεί τις τοπικές επιχειρήσεις, Αναδεικνύει και προστατεύει την ιδιαιτερότητα της περιοχής παρέμβασης και της πόλης, Αναδεικνύει τον πολιτισμό της περιοχής παρέμβασης και της πόλης, Ενισχύει την τοπική οικονομία, Υλοποιεί με εμφατικό τρόπο τον ρόλο του Εμπορικού και Εισαγωγικού Συλλόγου και του Δήμου σαν φορείς προστασίας της μικροεπιχειρηματικότητας.

Τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα από την υλοποίηση της Πράξης αφορούν:
- Στην ενίσχυση και τόνωση της οικονομικής δραστηριότητας τη περιοχής παρέμβασης.
- Στην αξιοποίηση και ανάδειξη των πολιτικών και φυσικών πόρων της περιοχής.
- Στην αξιοποίηση της τουριστικής δυναμικής της περιοχής παρέμβασης, μέσω της προσέλκυση τουριστών - επισκεπτών.
- Στην αστική αναζωογόνηση και αισθητική αναβάθμιση της περιοχής παρέμβασης.
- Στην αύξηση της «ελκυστικότητας» της περιοχής.
- Στην οργάνωση της οικονομικής δραστηριότητας.
- Στην ενίσχυση και τόνωση της οικονομικής δραστηριότητας μέσα από την περαιτέρω ανάδειξη της περιοχής παρέμβασης και των οικονομικών πηγών της και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας από την αναβάθμιση και λειτουργία της εμπορικής περιοχής.
Τα αποτελέσματα από την υλοποίηση της Πράξης αναμένονται σημαντικά και θα είναι πλήρως αξιοποιήσιμα από τις ωφελούμενες επιχειρήσεις, κυρίως τις εμπορικές, αλλά και τις λοιπές σε μικρότερο βαθμό, δεδομένου ότι η επιλεγμένη περιοχή παρέμβασης για τη δημιουργία του Ανοικτού Κέντρου Εμπορίου Πάτρας, αποτελεί συνέχεια του εμπορικού πυρήνα της πόλης της Πάτρας. Εντός του «περιγράμματός» της, συγκεντρώνεται πολύπλευρη οικονομική δραστηριότητα. Παράλληλα τα αποτελέσματα του έργου θα είναι αξιοποιήσιμα από τους τουρίστες, επισκέπτες και τους κατοίκους της περιοχής παρέμβασης, καθώς και της ευρύτερης περιοχής της πόλης της Πάτρας Η χωροθέτηση του Ανοικτού Κέντρου Εμπορίου Πάτρας στην καρδιά της αστικής περιοχής της πόλης, σηματοδοτεί πάνω απ’ όλα μια στρατηγική επιλογή από πλευράς Δήμου και Εμπορικού και Εισαγωγικού Συλλόγου, επέκτασης και εντατικοποίησης εμπορικών χρήσεων, διαμορφώνοντας έτσι έναν ενιαίο αυτόνομο προορισμό αστικής - περιφερειακής εμβέλειας. Στρατηγική που δεν επιδιώκει την απόσπαση μεριδίου από υφιστάμενες αγορές αλλά την έναρξη και αύξηση μεριδίων σε μία ομάδα καταναλωτών (ξένοι επισκέπτες) που μέχρι σήμερα δεν πραγματοποιούν αγορές στην πόλη μας. Η ανάπτυξη επομένως του Ανοικτού Κέντρου Εμπορίου αποτελεί εκ των πραγμάτων παράγοντα που επηρεάζει τη βιωσιμότητα τόσο του υπάρχοντος εμπορικού κυκλώματος, των άμεσα προσκείμενων αλλά και των ευρύτερων ενοτήτων των αστικών συγκεντρώσεων της περιφερειακής ενότητας Αχαΐας. Το νέο Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου θα προσελκύει ως επί το πλείστον ξένους καταναλωτές σε πολύ μεγαλύτερη ακτίνα επιρροής από αυτή των τοπικών αγορών και επομένως δεν ανταγωνίζεται τις γειτονικές περιοχές, αλλά τις ενδυναμώνει. Το νέο οργανωμένο συγκρότημα ανοικτού εμπορίου θα ενδυναμώσει το ιστορικό κέντρο (οικονομικά) καθώς και άλλες εμπορικές περιοχές, προκαλώντας τόσο αναγέννηση δραστηριοτήτων όσο και αύξηση της σύνθεσης του εμπορίου στον αστικό χώρο. Η ολοκλήρωση του έργου θα καλύψει με ολοκληρωμένο τρόπο τόσο τις υφιστάμενες ανάγκες αναβάθμισης του δημόσιου χώρου και της αξιοποίησης των τεχνολογιών και συστημάτων έξυπνης πόλης και έξυπνης αστικής βιωσιμότητας, όσο και τις ανάγκες για ενιαία ταυτότητα και αισθητική των επιχειρήσεων της περιοχής παρέμβασης. Η απρόσκοπτη λειτουργία και συντήρηση των παρεμβάσεων του Πράξης αποτελεί αναγκαία συνθήκη για την αξιοποίησή τους. Η βιωσιμότητα, η συντήρηση και η λειτουργικότητα των ολοκληρωμένων παρεμβάσεων, συνθέτουν ένα οικοσύστημα αλληλένδετων ενεργειών.