ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 16ουΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

ΕΤΠΑ

4.800.000,00 € (Συμβατικός: 3.085.680,06 €)

Δήμος Πατρέων – Δ/νση Αρχιτεκτονικού Έργου – Η/Μ

Η πράξη αφορούσε στην εκτέλεση όλων των οικοδομικών και των

ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών, για την ανακαίνιση του παλαιού και την κατασκευή του νέου κτιρίου του 16ου Ολοήμερου Δημοτικού σχολείου Πατρών, που βρίσκεται στην περιοχή Αγιά Πατρών επί της οδού Νοταρά και Αγίου Κωνσταντίνου, στο Ο.Τ. 1547.

Το νέο κτίριο κατασκευάστηκε ως διώροφο με υπόγειο, εμβαδού περίπου 2.700 τ.μ. και το υφιστάμενο ανακαινίστηκε σε εμβαδό περίπου 651 τ.μ.

Με την κατασκευή του νέου κτιρίου, επιτυγχάνεται η πλήρης κάλυψη των στεγαστικών αναγκών των μαθητών και ταυτόχρονα η λειτουργία ενός σύγχρονου εκπαιδευτηρίου.

Με την κατασκευή του νέου κτιρίου, επιτυγχάνεται η πλήρης κάλυψη των στεγαστικών αναγκών των μαθητών και ταυτόχρονα η λειτουργία ενός σύγχρονου εκπαιδευτηρίου.