ΚΑΤΣΑΚΟΥΛΗΣ
Αντιδήμαρχος Δημοτικής Ενότητας Ρίου
Ευάγγελος Κατσακούλης
2613602608
Αθηνών 6, Ρίο Τ.Κ. 26504
dhmriou@patras.gr

Αρμοδιότητες

Οι αρμοδιότητες που ασκεί με την υπ’ αριθμ. 50660/30-08-2019 απόφαση Δημάρχου είναι:

α) Η εποπτεία και ευθύνη  λειτουργίας των Δημοτικών Υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στην Δημοτική Ενότητα Ρίου.

β)  Η υπογραφή όλων των χρηματικών ενταλμάτων και την υπογραφή των αιτημάτων και προτάσεων ανάληψης δαπανών των υπηρεσιών που εποπτεύει, καθώς και την   υπογραφή όλων των χρηματικών ενταλμάτων, των υπερωριών και των μισθολογικών καταστάσεων του προσωπικού των ανωτέρω εποπτευόμενων υπηρεσιών.

ε)  Ο έλεγχος του προσωπικού που αντιστοιχεί στα Τμήματα της αρμοδιότητάς του, (απουσίες, υπερωρίες, ρεπό, εξαιρέσιμα, άδειες κλπ).

στ)  Η αναπλήρωση του Δημάρχου, για την τέλεση πολιτικών γάμων.

Δημοτική Ενότητα Ρίου

Περισσότερα