Διαδικτυακή εκπαίδευση

Ο Δήμος Πατρέων το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης) και το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης συνεχίζουν επιτυχώς τη λειτουργία του Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Πατρέων.

Η συγκεκριμένη σελίδα θα φιλοξενεί όλες τις ανακοινώσεις σχετικά με το Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Πατρέων

8-12-2021: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στα τμήματα του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) του Δήμου Πατρέων μέσω τηλεκπαίδευσης

 

Παλιότερες Ανακοινώσεις

18-12-2019: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στα τμήματα μάθησης του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) Δήμου Πατρέων.

20-02-2020: 2η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στα τμήματα μάθησης του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) Δήμου Πατρέων - Παραλαβή Βεβαιώσεων παλαιών εκπαιδευόμενων του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) Δήμου Πατρέων

σχολειο1
Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας
Κάκκου Ιωάννα (Ωράριο Λειτουργίας 7:00-15:00)
2610454232
ΝΕΟ Πατρών -Αθηνών 15 3ος όροφος
dkprostasiaspatras@gmail.com
δια βιου μαθηση
Διεύθυνση Παιδείας και Αθλητισμού- Τμήμα Απασχόλησης και Δια Βίου Μάθησης
Κατριβέση Άννα

Ωράριο Λειτουργίας :7:00-15:00

2610623348
Μέγαρο Λόγου και Τέχνης, Πλ. Γεωργίου Α’ 17
apasxo@patras.gr

Δράσεις- Έργο:

  • Σχεδιάζει  και εκτελεί προγράμματα Δια Βίου Μάθησης
  • Εφαρμόζει τοπικό πρόγραμμα εκπαίδευσης ενηλίκων,
  • Εφαρμόζει  προγράμματα της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης-Λειτουργία
  • Διαχειρίζεται το Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής, για τη διδασκαλία εκπαιδευτικού προγράμματος για την κυκλοφοριακή αγωγή και την οδική ασφάλεια, με τρόπο ευχάριστο για τους μαθητές.
  • Μεριμνά για το σχεδιασμό και την εκτέλεση προγραμμάτων δια βίου μάθησης στο πλαίσιο του αντίστοιχου εθνικού και περιφερειακού προγραμματισμού, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
  • Μεριμνά για την εφαρμογή του τοπικού προγράμματος δια βίου μάθησης και διαχειρίζεται την εφαρμογή των πολιτικών και των κανόνων που αφορούν τη γενική εκπαίδευση ενηλίκων στην περιφέρεια του Δήμου.
  • Μεριμνά για τη λειτουργία και διαχείριση τοπικών δομών και την εφαρμογή προγραμμάτων της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης στο πλαίσιο προγραμματικών συμβάσεων που συνάπτει ο Δήμος με τη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης .