Διαδικτυακή εκπαίδευση

Ο Δήμος Πατρέων το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης) και το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης συνεχίζουν επιτυχώς τη λειτουργία του Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Πατρέων.

Η συγκεκριμένη σελίδα θα φιλοξενεί όλες τις ανακοινώσεις σχετικά με το Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Πατρέων

8-12-2021: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στα τμήματα του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) του Δήμου Πατρέων μέσω τηλεκπαίδευσης

 

Παλιότερες Ανακοινώσεις

18-12-2019: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στα τμήματα μάθησης του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) Δήμου Πατρέων.

20-02-2020: 2η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στα τμήματα μάθησης του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) Δήμου Πατρέων - Παραλαβή Βεβαιώσεων παλαιών εκπαιδευόμενων του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) Δήμου Πατρέων