Υπηρεσία Δημοτολογίου

Οδηγίες για: πιστοποιητικά γεννήσεως, οικογενειακής κατάστασης, πλησιέστερων συγγενών, μητρώου αρρένων. Διορθώσεις. Καθορισμός ιθαγένειας. Μεταδημοτεύσεις. Νέα οικογενειακή μερίδα. Αλλαγή εκλογικού διαμερίσματος. Αίτηση διαγραφής/εγγραφής ετεροδημότη. Αίτηση εγγραφής κοινοτικών εκλογέων για ευρωπαίους πολίτες.

Περισσότερα

Αιτήσεις Διεύθυνση Πολεοδομικού-Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού & Δόμησης

Βρείτε όλες τις αιτήσεις που μπορείτε να υποβάλλετε μαζί με πληροφορίες για την διαδικασία και τα απαιτούμενα έγγραφα.

Περισσότερα

Άδειες καταστημάτων

Κατεβάστε τις αιτήσεις και υπεύθυνες δηλώσεις για τις άδειες καταστημάτων, πωλητών λαϊκής αγοράς, παραγωγού κ.α.

Περισσότερα

Δημοτικά Ανταποδοτικά Τέλη (Μειώσεις και Απαλλαγές) και Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ)

Βρείτε τις αιτήσεις.

Περισσότερα

Ληξιαρχεία

Βρείτε τις διαδικασίες και τα δικαιολογητικά των ληξιαρχικών πράξεων και τα στοιχεία επικοινωνίας των ληξιαρχείων.

Περισσότερα

Αιτήσεις προς Τμήμα Κοιμητηρίων

Περισσότερα

Άδειες κατάληψης κοινοχρήστων χώρων

Βρείτε τις αιτήσεις προς το Τμήμα Εσόδων και τα στοιχεία επικοινωνίας.

Περισσότερα

Τέλη Ακαθάριστων Εσόδων και Τέλη Διαφημίσεων

Κατεβάστε τις αιτήσεις προς Τμήμα Εσόδων και βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας

Περισσότερα

Έλεγχος των κοινοχρήστων χώρων

Αιτήσεις που αφορούν τον έλεγχο των κοινοχρήστων χώρων προς το Τμήμα Ελέγχου Κοινοχρήστων Χώρων.

Περισσότερα

Συντήρηση κοινοχρήστων χώρων

Αιτήσεις για την επισκευή και συντήρηση κοινοχρήστων χώρων (πλατειών, παιδικών χαρών κ.λ.π.) προς το Τμήμα Ελέγχου Κοινοχρήστων Χώρων.

Περισσότερα

Θέματα Καθαριότητας

Αιτήματα για θέματα καθαριότητας, ανακύκλωσης και μηχανολογικού εξοπλισμού όπως κάδους απορριμμάτων προς τη Διεύθυνση Καθαριότητας.

Περισσότερα

Εγκαταλελειμμένα οχήματα

H διαδικασία για την απομάκρυνση εγκαταλελειμμένων οχημάτων. 

Περισσότερα
city-of-lights-ico

Βλάβες ηλεκτροφωτισμού

Διόρθωση βλαβών στο δίκτυο ηλεκτροφωτισμού.

Περισσότερα

Κατασκευή ή επισκευή πεζοδρομίου

Για άδειες κατασκευής ή επισκευής πεζοδρομίου

Περισσότερα

Άδεια Τομής Πεζοδρομίου / Πεζοδρόμου / Καταστρώματος οδού (Ιδιώτες)

Περισσότερα

Βλάβες σε οδοστρώματα

Για αναφορά προβλημάτων όπως λακκούβες και άλλες βλάβες σε οδοστρώματα.

Περισσότερα

Συντήρηση αστικού πρασίνου

Συντήρηση και επέκταση αστικού πρασίνου

Περισσότερα

Πολιτική Προστασία

Αιτήματα για πολιτική προστασία

 

Περισσότερα