Έξυπνες εφαρμογές ΤΠΕ για την προώθηση του θεματικού τουρισμού

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

200.000,00€

Δήμος Πατρέων

Η Πράξη θα προσφέρει αποτελεσματική πλοήγηση των επισκεπτών και των πολιτών με παροχή πληροφοριών τουριστικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος, αξιοποιώντας υπηρεσίες που εκμεταλλεύονται χωρικά δεδομένα, ενώ παράλληλα θα παρέχει την δυνατότητα παρουσίασης πληροφοριών για σημεία ενδιαφέροντος της Πάτρας με χρήση της τεχνολογίας QR ετικετών.
Η Πράξη περιλαμβάνει δύο κύριες πλατφόρμες:
- Πλατφόρμα προώθησης της Πάτρας ως τουριστικού προορισμού και αλληλεπίδρασης επισκεπτών
- Πλατφόρμα πιστότητας και επιβράβευσης
Η πλατφόρμα προώθησης της Πάτρας ως τουριστικού προορισμού και αλληλεπίδρασης επισκεπτών θα περιλαμβάνει πολυμεσικό περιεχόμενο υφιστάμενο και νέο - που θα παραχθεί στο πλαίσιο του έργου - για την ανάδειξη θεματικών διαδρομών (αρχαιολογικών, ιστορικών ή άλλων εστιασμένων σε θεματικές ενότητες π.χ. ποδηλατικές διαδρομές). Οι επισκέπτες θα έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες της πλατφόρμας μέσω πολλαπλών καναλιών – σημείων διεπαφής, συμπεριλαμβανομένων πολυγλωσσικού δικτυακού τόπου, Native mobile apps (iOS, Android), Facebook, Messenger, SMS, e-mail.
Στα σημαντικότερα σημεία ενδιαφέροντος (κτίρια, αρχαιολογικοί χώροι, κλπ.) θα τοποθετηθούν σημάνσεις QR Codes μέσω των οποίων οι επισκέπτες σαρώνοντας τους θα έχουν πρόσβαση σε σχετική πληροφορία. Συνολικά θα κατασκευαστούν σαράντα τέσσερις (44) διαφορετικές πινακίδες γραμμωτού κωδικού 2 διαστάσεων.
Για την διευκόλυνση της πλοήγησης μέσω κινητών συσκευών και της χρήσης της εφαρμογής κινητών συσκευών που θα αναπτυχθεί στο πλαίσιο της Πράξης θα εγκατασταθούν σε πέντε (5) κεντρικά σημεία της Πάτρας WiFi hotspots εξωτερικού χώρου.
Η Πλατφόρμα πιστότητας και επιβράβευσης θα αποτελέσει μια δράση που θα επιτρέψει την ενίσχυση τόσο της τοπικής επιχειρηματικότητας όσο και της συμμετοχικότητας και του εθελοντισμού, μέσω της δημιουργίας ενός δυναμικού και πρωτοπόρου συστήματος Loyalty χωρίς επιβάρυνση επένδυσης σε υλική υποδομή και παρελκόμενες υπηρεσίες, δεδομένου ότι η πλατφόρμα θα είναι cloud based και μπορεί να χρησιμοποιήσει και μέρος της υποδομής WiFi που θα αναπτυχθεί. Στην πλατφόρμα θα έχουν πρόσβαση επιλεγμένοι τοπικοί επιχειρηματίες σχετικού αντικειμένου για την ενημέρωση της, με στοιχεία της επιχείρησης τους και για τα προϊόντα που παράγουν ή / και τις υπηρεσίες που προσφέρουν. Οι δημότες / επισκέπτες θα κερδίζουν και εξαργυρώνουν πόντους αγοράζοντας προϊόντα και υπηρεσίες των συμμετεχόντων επιχειρήσεων του Δήμου, χρησιμοποιώντας το κινητό τους, το web ή μια συμβατική κάρτα. Επιπλέον οι χρήστες / μέλη που θα εγγράφονται θα λαμβάνουν ειδικά προνόμια όπως εκπτώσεις, δωρεάν εισιτήρια, είσοδο σε ειδικές εκδηλώσεις κ.α.
Η φιλοξενία του συστήματος θα γίνει στο Κυβερνητικό Υπολογιστικό Νέφος (G-Cloud) σύμφωνα με τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την ΚτΠ Α.Ε.

Η εν λόγω Πράξη προώθησης της Πάτρας ως τουριστικού προορισμού και αλληλεπίδρασης επισκεπτών έχει ως στόχο την ανάπτυξη ψηφιακών διαδραστικών και πολυκαναλικών υπηρεσιών προς τους επισκέπτες, με στόχο την ανάδειξη και προώθηση του τουρισμού και του πολιτισμού της περιοχής (με δυνατότητα εστίασης σε θεματικές ομάδες – θεματικός τουρισμός) και παράλληλα την ανάδειξη και ενίσχυση τοπικών επιχειρήσεων γαστρονομικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος (οικοτεχνίες, παραδοσιακά εργαστήρια, παραδοσιακά καφενεία – ταβέρνες, οινοποιεία, τυροκομεία κλπ.), καθώς και την προώθηση τοπικών παραγόμενων προϊόντων. Απώτερος σκοπός των ψηφιακών υπηρεσιών είναι η ανάδειξη της περιοχής του ιστορικού κέντρου της Πάτρας, καθώς και η επέκταση της τουριστικής περιόδου και η ενίσχυση της πολιτιστικής κληρονομιάς και τοπικής οικονομίας.

Η αξιοποίηση των ΤΠΕ στον τομέα του τουρισμού και πολιτισμού θα προσφέρει ένα πλήθος πλεονεκτημάτων με σημαντικότερα από αυτά να είναι τα εξής:
Για τους επισκέπτες και τους πολίτες:
Εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε σημεία ενδιαφέροντος και υπηρεσίες, Δυνατότητα αναζήτησης σχετικών και λεπτομερών πληροφοριών για σημεία ενδιαφέροντος άμεσα με διάφορα μέσα, όπως κείμενο και φωτογραφίες, Ευκολία στη χρήση λόγω της ευρείας εξάπλωσης και χρήσης των έξυπνων κινητών συσκευών, Δυνατότητα αλληλεπίδρασης με άλλους επισκέπτες σε ηλεκτρονικές κοινότητες και ανταλλαγής ιδεών ή σύγκρισης εμπειριών. Σημειώνεται ότι οι σύγχρονοι επισκέπτες χρησιμοποιούν ολοένα και περισσότερο τα νέα διαδικτυακά εργαλεία για να γίνουν και οι ίδιοι παραγωγοί τουριστικών πληροφοριών, να παρέχουν ταξιδιωτικές συμβουλές και να μοιραστούν με άλλους ταξιδιωτικές εμπειρίες.
Για τον Δήμο Πατρέων:
Προβολή της Πάτρας σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, Οι υπηρεσίες του Δήμου θα μπορούν πλέον να προωθήσουν σημεία ενδιαφέροντος και υπηρεσίες απευθείας στον πολίτη χωρίς τη χρησιμοποίηση και την ανάγκη κάποιου τρίτου φορέα, Συνεχής βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών, Συνεχής επικαιροποίηση και εμπλουτισμός των πληροφοριών που προσφέρονται στους πολίτες, έχοντας κατά νου την κατανόηση των αναγκών του σύγχρονου επισκέπτη, που βασίζεται στην έρευνα, την αλληλεπίδραση και τη συλλογή πληροφοριών, Θεμελίωση μίας καλύτερης και πιο σταθερής σχέση με τους πολίτες διότι λόγω της προσβασιμότητας σε σύγχρονες και αποδοτικές υπηρεσίες οπουδήποτε και οποιαδήποτε στιγμή, οι πολίτες αναπτύσσουν εμπιστοσύνη για τον Δήμο.
Για τα σημεία ενδιαφέροντος και τις τοπικές επιχειρήσεις:
Οι τοπικές επιχειρήσεις θα μπορούν πλέον να προβάλλονται μέσω της πλατφόρμας πιστότητας και επιβράβευσης, Θα «ανακαλυφθούν» και δημιουργηθούν νέοι τουριστικοί προορισμοί γεγονός που συμβάλλει στην πολιτιστική ανάπτυξη, Θα προωθηθεί σε παγκόσμιο επίπεδο ο πολιτισμός ενός προορισμού μετατρέποντάς τον σε πόλο έλξης και κίνητρο προσέλκυσης επισκεπτών, Θα μειωθεί το κόστος προβολής και διαφήμισης.
Η πλατφόρμα προώθησης της Πάτρας ως τουριστικού προορισμού θα συνεισφέρει στην παροχή καλύτερων υπηρεσιών και στην καλύτερη εξυπηρέτηση των επισκεπτών καθ' όλη τη διάρκεια παραμονής τους στην περιοχή παρέμβασης με τη βοήθεια των υπηρεσιών κινητής τεχνολογίας.