Ακριβή Σαμούρη
Αντιδήμαρχος Υγείας και Πρόνοιας
Ακριβή Σαμούρη
2610462053 2610462097
Ν.Ε.Ο. Πατρών – Αθηνών 15, 3οςόροφος
antipronoias@yahoo.gr

Αρμοδιότητες

α) H εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας του Τμήματος Υγείας της Διεύθυνσης Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου.

β) H εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας του Τμήματος Κοινωνικής Πρόνοιας της Διεύθυνσης Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου.

γ) H εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας του Τμήματος Εθελοντισμού της Διεύθυνσης Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου.

δ) H εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας του Αυτοτελούς Γραφείου Διοικητικής Βοήθειας Ευπαθών Ομάδων της Διεύθυνσης Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου.

ε) H υπογραφή όλων των χρηματικών ενταλμάτων και την υπογραφή των αιτημάτων και προτάσεων ανάληψης δαπανών των υπηρεσιών που εποπτεύει, καθώς και την υπογραφή όλων των χρηματικών ενταλμάτων, των υπερωριών και των μισθολογικών καταστάσεων του προσωπικού των ανωτέρω εποπτευόμενων υπηρεσιών.

ε) O έλεγχος του προσωπικού που αντιστοιχεί στα Τμήματα της αρμοδιότητάς της, (απουσίες, υπερωρίες, ρεπό, εξαιρέσιμα, άδειες κλπ).

στ) H αναπλήρωση του Δημάρχου, για την τέλεση πολιτικών γάμων.

Οι αρμοδιότητες εκχωρήθηκαν από την υπ’ αριθμ. 50660/30-08-2019 απόφαση Δημάρχου 

Διεύθυνση Παιδείας, Δια βίου Μάθησης & Κοινωνικής Προστασίας

Διεύθυνση Παιδείας, Δια βίου Μάθησης & Κοινωνικής Προστασίας

Περισσότερα