Ποιοί είμαστε;

Το Γραφείο ΑΜΕΑ στεγάζεται στην Αγορά Αργύρη και δημιουργήθηκε για να στηρίξει ανθρώπους με αναπηρία.

Το γραφείο μας είναι αρμόδιο για

 • την οργάνωση ομάδων και δραστηριοτήτων για την εκπαίδευση και την ένταξη των ανθρώπων με αναπηρία, όπως καλλιτεχνικά εργαστήρια, θεατρικές και αθλητικές ομάδες.
 • την ανάπτυξη δράσεων που συμβάλλουν στην κοινωνική και επαγγελματική ένταξη των ατόμων με αναπηρία, όπως κοινωνικές έξοδοι, εκπαιδευτικά σεμινάρια και ομάδες.
 • την διοργάνωση εκδηλώσεων και δράσεων που στοχεύουν στην ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας στα θέματα ατόμων με αναπηρία.
 • την παρέμβαση σε τοπικά και εθνικά δρώμενα σε θέματα που θέτουν εμπόδια στην ισότιμη κοινωνική και επαγγελματική ένταξη ατόμων με αναπηρία.
 • την καταγραφή των αναγκών των ΑΜΕΑ στην περιοχή της Πάτρας
 • την τήρηση αρχείου των εξυπηρετούμενων και των αιτημάτων των πολιτών με αναπηρία
 • την συνεργασία με όλους τους συλλόγους ατόμων με αναπηρία και ειδικότερα με την ΕΣΑΜΕΑ
 • την συνεργασία με φορείς και υπηρεσίες που μπορεί συμβάλλουν στην προώθηση των στόχων του Γραφείου.
 • την ενημέρωση του για την δυνατότητα συμμετοχής του Γραφείου σε χρηματοδοτούμενα προγράμματα και εισηγείται για την συμμετοχή του Νομικού Προσώπου σε αυτά
 • τη μέριμνα σε συνεργασία και με το Τμήμα Προγραμματισμού και Οργάνωσης, για την ετοιμασία, οργάνωση και υλοποίηση προτάσεων προς τους αρμόδιους φορείς.
 • να φροντίζει για την αποτελεσματική υλοποίηση των εν λόγω προγραμμάτων και συνεργάζεται με τους αρμόδιους φορείς για την αποστολή των απαραίτητων δικαιολογητικών

Πρόγραμμα SAFE ΑΜΕΑ

Το Πρόγραμμα SAFE ΑΜΕΑ είναι μια διαδικτυακή πλατφόρμα καταγραφής ΑΜΕΑ που γίνεται μέσω φορέων, Συλλόγων, Κοινωνικών Υπηρεσιών του Δήμου, αλλά και αυτοεγγραφής. Ο σκοπός της εφαρμογής είναι να ενημερώνει τις αρμόδιες υπηρεσίες σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, για την ύπαρξη Ατόμων με αναπηρία που χρήζουν, ιδιαίτερης αντιμετώπισης στην προσέγγιση ή μεταφορά τους. H καταγραφή αυτή έχει ως σκοπό να αποτελέσει ένα εργαλείο της τοπικής κοινωνίας, το οποίο θα συμβάλλει στο σχεδιασμό κατάλληλων πολιτικών για τη βελτίωση της καθημερινής διαβίωσης των ΑΜΕΑ, μέσω της εποπτείας του γεωγραφικού καταμερισμού των συγκεκριμένων ατόμων στο Δήμο. (παράδειγμα - προσβασιμότητα σε δημοτικούς κοινόχρηστους χώρους, Μέσα Μαζικής Μεταφοράς κλπ.)

Απευθύνεται σε

• Άτομα με Αναπηρίες ή με προσωρινές δυσκολίες, όπως προβλήματα κινητικά, ακοής, όρασης, νοητική υστέρηση και ψυχική υγεία
• Συλλόγους Ατόμων με Αναπηρίες και αντίστοιχες Κοινωνικές Δομές
• Υπηρεσίες Ασφαλείας και Πολιτική Προστασία

 

Τα χαρακτηριστικά της εφαρμογής είναι

• Δημιουργία λογαριασμού ΑΜΕΑ
• Δημιουργία λογαριασμού Φορέων
• Δημιουργία λογαριασμού Υπηρεσιών
• Δημιουργία λογαριασμού ΚΟΔΗΠ
• Φόρμα καταγραφής ΑΜΕΑ
• Μαζική εγγραφή ατόμων με Αναπηρία από Φορείς και Δήμο
• Επικαιροποίηση των στοιχείων από τους Φορείς – ΚΟΔΗΠ
• Λειτουργία περιοδικής ειδοποίησης για την επικαιροποίηση των στοιχείων των ΑΜΕΑ
• Προσθήκη στοιχείων επικοινωνίας συνοδού του ΑΜΕΑ
• Περιβάλλον διαχείρισης των εγγεγραμμένων μελών των Φορέων
• Κρυπτογραφημένα προσωπικά στοιχεία όπως Όνομα, Επώνυμο, Τηλέφωνο κ.λπ.
• Περιβάλλον διαχείρισης για τις Υπηρεσίες
• Περιβάλλον διαχείρισης για το Δήμο
• Λίστα Φορέων
• Αποδοχή/Απόρριψη αιτήσεων ένταξης Φορέων
• Λίστα Υπηρεσιών
• Αποδοχή/Απόρριψη αιτήσεων ένταξης Υπηρεσιών
• Λίστα ατόμων που αιτούνται πρόσβαση στην πλατφόρμα μέσω φόρμας εγγραφής
• Ρόλοι Χρηστών

ΑΜΕΑ
Γραφείο ΑΜΕΑ
Ιουλία Συροκώστα - Σταθοπούλου
2610 433210
Αγορά Αργύρη, Αγ.Ανδρέου 12-14, Πάτρα
kodip.grafeioamea@gmail.com