ΔΕΥΑΠ ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΕΣΠΑ

Βασικά έργα αποχέτευσης λυμάτων παραλιακών υποζωνών Α6 και Α7 πόλεως Πατρών και συναφείς εργασίες

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

8.350.000 €

ΔΕΥΑ ΠΑΤΡΑΣ

Κατασκευή αγωγών λυμάτων και κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων (ιδιωτικών παροχών) στην περιοχή από Ακτή Δυμαίων μέχρι τη σιδηροδρομική γραμμή και από την οδό Παπαφλέσσα μέχρι τον ποταμό Γλαύκο.

Προβλέπονται επίσης αρχαιολογικές εργασίες που θα εκτελεστούν από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Αχαϊας από Ακτή Δυμαίων μέχρι τη σιδηροδρομική γραμμή και από την οδό Παπαφλέσσα μέχρι τον ποταμό Γλαύκο

Το έργο θα συμβάλλει στην βελτίωση της ζωής των δημοτών και στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, χερσαίου και θαλάσσιου και των υπόγειων υδάτων.

Περιλαμβάνεται επίσης η δυνατότητα διενέργειας σωστικών ανασκαφών εφόσον αποκαλυφθούν αρχαία, με σχεδιαστική, φωτογραφική και τοπογραφική αποτύπωση και γενικότερα με εργασίες λήψης των απαραίτητων μέτρων για την προστασία και την ανάδειξη των αρχαιοτήτων.

Βελτίωση ποιότητας ζωής δημοτών και προστασία περιβάλλοντος.

Εν δυνάμει προστασία και ανάδειξη πολιτιστικής κληρονομιάς (σε περίπτωση ανακάλυψης αρχαιοτήτων).