κοινότητα
Δημοτική Ενότητα Βραχναιίκων - Κοινότητα Καμινίων
Πρόεδρος: Ιωάννης Πανίτσας
2610671144 6977403129
jpanitsas@gmail.com