μεσσάτιδα
Δημοτική Ενότητα Μεσσάτιδας - Κοινότητα Οβρυάς
Πρόεδρος: Αγγελική Λίγκα Γράψα

Φαξ 2610523109

 

2613600919 6987546720
Λ. Δημοκρατίας 209, Οβρυά, Πάτρα Τ.Κ. 263 34
14aggeliki@gmail.com