κοινότητα
Δημοτική Ενότητα Ρίου - Κοινότητα Πλατανίου
Πρόεδρος: Νικόλαος Κατσαρός
6945428105
Αγ. Νικολάου 9, Πλατάνι, Ρίο, Τ.Κ. 265 04
nkatsaros@gmail.com