κέντρο στήριξης
Τμήμα Ευπαθών Ομάδων - Κινητή μονάδα (Τρίτη)
Α
2613 602626
Αθηνών 6, Ρίο, Πάτρα, Τ.Κ. 265 04, Κτίριο πρώην Δημαρχείου Ρίου – 1ος όροφος