μεσσάτιδα
Δημοτική Ενότητα Μεσσάτιδας - Κοινότητα Πετρωτού
Πρόεδρος: Ανδρέας Δούβρης
2610524453 6936661142
Πετρωτό, Πάτρα, Τ.Κ. 265 00
kelaris2@hotmail.com