μεσσάτιδα
Δημοτική Ενότητα Μεσσάτιδας - Κοινότητα Θέας
Πρόεδρος: Γεώργιος Αθανασόπουλος
2610590002 6906220080
Κολοκοτρώνη Παρ.2 Θέα, Πάτρα, Τ.Κ. 265 00
gathanasopoulos63@gmail.com