μεσσάτιδα
Δημοτική Ενότητα Μεσσάτιδας - Κοινότητα Κρυσταλλόβρυσης
Πρόεδρος: Γεώργιος Μακρόπουλος
2610525675 6972719320
Δρίσκου 8, Κρυσταλλόβρυση, Πάτρα, Τ.Κ. 265 00
giorgosmakropoulos@gmail.com