Ταμείο
Δημοτική Ενότητα Βραχναιίκων, Παραλίας, Μεσσάτιδος - Ταμείο Βυτιοφόρων
2613602514 2613602512
Π.Ε.Ο. Πατρών Πύργου 60, Παραλία Τ.Κ. 265 00