παραλίας
Δημοτική Ενότητα Παραλίας - Κοινότητα Μιντιλογλίου
Πρόεδρος: Παναγιώτης Αντωνόπουλος
6947832909
Αγ. Κωνσταντίνου 35, Μιντιλόγλι, Πάτρα, Τ.Κ. 263 33
pantono13@gmail.com