μεσσάτιδα
Δημοτική Ενότητα Μεσσάτιδας - Κοινότητα Κρήνης
Πρόεδρος: Αργύριος Παναγιωτόπουλος
2610580203 6934992412
Ηρώων Πολυτεχνείου 38, Κρήνη, Πάτρα, Τ.Κ. 265 00, ΑΧΑΪΑΣ
argpanag@gmail.com