μεσσάτιδα
Δημοτική Ενότητα Μεσσάτιδας - Κοινότητα Κρήνης
Πρόεδρος: Γεώργιος Τζουραμάνης
2610580203 6945758514
Ηρώων Πολυτεχνείου 38, Κρήνη, Πάτρα, Τ.Κ. 265 00, ΑΧΑΪΑΣ
g.tzouramanis1964@gmail.com