πράσινο
Δημοτική Ενότητα Βραχναιίκων, Παραλίας, Μεσσάτιδας - Γραφείο Πρασίνου
2613602516
Π.Ε.Ο. Πατρών Πύργου 60, Παραλία Τ.Κ. 265 00