παραλίας
Δημοτική Ενότητα Παραλίας - Κοινότητα Ρογιτίκων
Πρόεδρος: Παναγιώτης Γεωργαντόπουλος
2610671070 6932602305
Πατρών Πύργου Πλησίον Αγ. Κων/νου, Ρογίτικα, Τ.Κ. 263 33
petegewrga@yahoo.gr