μεσσάτιδα
Δημοτική Ενότητα Μεσσάτιδας - Κοινότητα Σαραβαλίου
Πρόεδρος: Ανδρέας Κοντογεωργόπουλος
2613600918 2613600920 6977746183
Αγίου Νικολάου 23, Σαραβάλι, Πάτρα Τ.Κ. 265 00
ankont2019@gmail.com