μεσσάτιδα
Δημοτική Ενότητα Μεσσάτιδας
Αντιδήμαρχος Αναστασία Τογιοπούλου

Φαξ 2610523109

2613600915 2613600918
Λ. Δημοκρατίας 209, Οβρυά, Πάτρα Τ.Κ. 265 00
dimotikienotitamessatidos@patras.gr

Πιστοποιητικά που εκδίδονται (Δικαιολογητικά)

  • Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (ταυτότητα, Ε1, υπεύθυνη δήλωση, εκκαθαριστικό)
  • Βεβαίωση γνησίου υπογραφής (ταυτότητα)
  • Βεβαίωση για την άδεια απόσταξης στέμφυλων για την παραγωγή τσίπουρου (ταυτότητα, Ε9, μητρώο αμπελουργού)
  • Βεβαίωση αγροτικής άδειας φαντάρου (ταυτότητα, Ε1 & Ε9 γονέα)
  • Βεβαίωση κατοικίας σε ημιορεινή περιοχή (ταυτότητα, υπεύθυνη δήλωση, Ε1 των δύο τελευταίων ετών)