μεσσάτιδα
Δημοτική Ενότητα Μεσσάτιδας - Κοινότητα Καλλιθέας
Πρόεδρος: Χρήστος Θανόπουλος
6932376740
Καλλιθέα, Πάτρα Τ.Κ. 26500
xristosth1@yahoo.gr