κοινότητα
Δημοτική Ενότητα Ρίου - Κοινότητα Αργυράς
Πρόεδρος: Ανδρέας Μπασκούτας
6974813229 2610998395
Αργυρά, Πάτρα, Τ.Κ. 265 04, ΑΧΑΪΑΣ
baskoutasandreas@gmail.com