καθαριότητα
Δημοτική Ενότητα Βραχναιίκων, Παραλίας, Μεσσάτιδας - Γραφείο Καθαριότητας
2610 521823
Λεωφόρο Δημοκρατίας 150 (Έναντι 187)
kathariotitaovria@gmail.com