Υπηρεσία Δημοτολογίου

Οδηγίες για: πιστοποιητικά γεννήσεως, οικογενειακής κατάστασης, πλησιέστερων συγγενών, μητρώου αρρένων. Διορθώσεις. Καθορισμός ιθαγένειας. Μεταδημοτεύσεις. Νέα οικογενειακή μερίδα. Αλλαγή εκλογικού διαμερίσματος. Αίτηση διαγραφής/εγγραφής ετεροδημότη. Αίτηση εγγραφής κοινοτικών εκλογέων για ευρωπαίους πολίτες.

Read more

Αιτήσεις Διεύθυνση Πολεοδομικού-Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού & Δόμησης

Βρείτε όλες τις αιτήσεις που μπορείτε να υποβάλλετε μαζί με πληροφορίες για την διαδικασία και τα απαιτούμενα έγγραφα.

Read more

Άδειες καταστημάτων

Κατεβάστε τις αιτήσεις και υπεύθυνες δηλώσεις για τις άδειες καταστημάτων, πωλητών λαϊκής αγοράς, παραγωγού κ.α.

Read more

Δημοτικά Ανταποδοτικά Τέλη (Μειώσεις και Απαλλαγές) και Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ)

Βρείτε τις αιτήσεις.

Read more

Ληξιαρχεία

Βρείτε τις διαδικασίες και τα δικαιολογητικά των ληξιαρχικών πράξεων και τα στοιχεία επικοινωνίας των ληξιαρχείων.

Read more

Αιτήσεις προς Τμήμα Κοιμητηρίων

Read more

Άδειες κατάληψης κοινοχρήστων χώρων

Βρείτε τις αιτήσεις προς το Τμήμα Εσόδων και τα στοιχεία επικοινωνίας.

Read more

Τέλη Ακαθάριστων Εσόδων και Τέλη Διαφημίσεων

Κατεβάστε τις αιτήσεις προς Τμήμα Εσόδων και βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας

Read more

Έλεγχος των κοινοχρήστων χώρων

Αιτήσεις που αφορούν τον έλεγχο των κοινοχρήστων χώρων προς το Τμήμα Ελέγχου Κοινοχρήστων Χώρων.

Read more

Συντήρηση κοινοχρήστων χώρων

Αιτήσεις για την επισκευή και συντήρηση κοινοχρήστων χώρων (πλατειών, παιδικών χαρών κ.λ.π.) προς το Τμήμα Ελέγχου Κοινοχρήστων Χώρων.

Read more

Θέματα Καθαριότητας

Αιτήματα για θέματα καθαριότητας, ανακύκλωσης και μηχανολογικού εξοπλισμού όπως κάδους απορριμμάτων προς τη Διεύθυνση Καθαριότητας.

Read more

Εγκαταλελειμμένα οχήματα

H διαδικασία για την απομάκρυνση εγκαταλελειμμένων οχημάτων. 

Read more
city-of-lights-ico

Βλάβες ηλεκτροφωτισμού

Διόρθωση βλαβών στο δίκτυο ηλεκτροφωτισμού.

Read more

Κατασκευή ή επισκευή πεζοδρομίου

Για άδειες κατασκευής ή επισκευής πεζοδρομίου

Read more

Άδεια Τομής Πεζοδρομίου / Πεζοδρόμου / Καταστρώματος οδού (Ιδιώτες)

Read more

Βλάβες σε οδοστρώματα

Για αναφορά προβλημάτων όπως λακκούβες και άλλες βλάβες σε οδοστρώματα.

Read more

Συντήρηση αστικού πρασίνου

Συντήρηση και επέκταση αστικού πρασίνου

Read more

Πολιτική Προστασία

Αιτήματα για πολιτική προστασία

 

Read more