Αντιδημαρχίες

Σύμφωνα με τις διατάξεις του NOMOY ΥΠ'ΑΡΙΘ. 3852/2010 - " Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης" (άρθρο 59) τον Δήμαρχο επικουρούν Αντιδήμαρχοι, οι οποίοι ορίζονται με απόφαση Δήμάρχου και ασκούν καθήκοντα που τους μεταβιβάζει ο Δήμαρχος.

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, τις αρμοδιότητες του απόντα Αντιδημάρχου ασκεί ο Δήμαρχος ή ο οριζόμενος Αντιδήμαρχος. Τα Γραφεία Αντιδημάρχων διεξάγουν κάθε υπηρεσία, που τους αναθέτουν οι Αντιδήμαρχοι, μέσα στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους. Καθορίζουν τις ημέρες και ώρες που οι Αντιδήμαρχοι δέχονται Επιτροπές, Πολίτες και υπηρεσιακούς παράγοντες του Δήμου και διεκπεραιώνουν κάθε άλλη υπόθεση, την οποία ήθελε αναθέσει σ' αυτούς ο Δήμαρχος.

Οι αρμοδιότητες και τα καθήκοντα των Αντιδημάρχων περιγράφονται στην υπ αριθμ. 1438/10/01/2022 Αποφάση του Δημάρχου Πατρέων.

Πλέσσας Διονύσιος
Aντιδήμαρχος Διοίκησης, Οικονομικών, Διαχείρισης Προσόδων, Τοπικής Οικονομίας, Εξυπηρέτησης Πολιτών και Νομικής Υπηρεσίας, Αναπληρωτής Δημάρχου
Διονύσης Πλέσσας
2613610391 2613610392
Μαιζώνος 147, 1οςόροφος
antoikonomikon@gmail.com
ΚΟΡΔΑΣ
Αντιδήμαρχος Αρχιτεκτονικού Έργου – Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων (Η/Μ) και Έργων Υποδομής, Αναπληρωτής Δημάρχου
Χρήστος Κορδάς
2613610371
Μαιζώνος 108, 1ος όροφος, 26221
antergon.patras@gmail.com
Ασπράγκαθος Νικόλαος
Αντιδήμαρχος Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Μελετών Έργων Πρασίνου, Καθαριότητας Ανακύκλωσης και Μηχανολογικού Εξοπλισμού
Νικόλαος Ασπράγκαθος
2613610362
Μαιζώνος 108, 1ος όροφος, 26221
antenvironment.patras@gmail.com
Πετρόπουλος
Αντιδήμαρχος Παιδείας και Αθλητισμού
Παναγιώτης Πετρόπουλος

petropoulostakis@hotmail.gr

Γραφείο 2610-277604 Κινητά 6974-933779 / 6937-295010

2610222678 2610623348
Μέγαρο Λόγου και Τέχνης Πλατεία Γεωρίου Α’ αρ. 17, 5ος όροφος, Πάτρα, Τ.Κ. 26221
antpaidiaspatras@gmail.com
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Πρασίνου και Κοιμητηρίων
Μιχαήλ Αναστασίου
2610343318
Eλευθερίου Βενιζέλου 38 και Σολωμού, 26333
antcivilprotection.patras@gmail.com
Ακριβή Σαμούρη
Αντιδήμαρχος Υγείας και Πρόνοιας
Ακριβή Σαμούρη
2610462053 2610462097
Ν.Ε.Ο. Πατρών – Αθηνών 15, 3οςόροφος
antipronoias@yahoo.gr
Αναστασία Τογιοπούλου
Αντιδήμαρχος Πολεοδομικού-Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού και Δόμησης, Δημοτικής Περιουσίας και Δημοτικών Ενοτήτων Μεσσάτιδας, Παραλίας και Βραχνεΐκων
Αναστασία Τογιοπούλου
2613600700
Ι.Σ. Σταυροπούλου και Ελευθερίου Βενιζέλου 41, Βραχνέικα, 25002
a.togio@patras.gr
ΚΑΤΣΑΚΟΥΛΗΣ
Αντιδήμαρχος Δημοτικής Ενότητας Ρίου
Ευάγγελος Κατσακούλης
2613602608
Αθηνών 6, Ρίο Τ.Κ. 26504
dhmriou@patras.gr