Αντιδημαρχίες

Σύμφωνα με τις διατάξεις του NOMOY 3852/2010 - " Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης" (άρθρο 59) τον Δήμαρχο επικουρούν Αντιδήμαρχοι, οι οποίοι ορίζονται με απόφαση Δημάρχου και ασκούν καθήκοντα που τους μεταβιβάζει ο Δήμαρχος.

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, τις αρμοδιότητες του απόντα Αντιδημάρχου ασκεί ο Δήμαρχος ή ο οριζόμενος Αντιδήμαρχος. Τα Γραφεία Αντιδημάρχων διεξάγουν κάθε υπηρεσία, που τους αναθέτουν οι Αντιδήμαρχοι, μέσα στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους. Καθορίζουν τις ημέρες και ώρες που οι Αντιδήμαρχοι δέχονται Επιτροπές, Πολίτες και υπηρεσιακούς παράγοντες του Δήμου και διεκπεραιώνουν κάθε άλλη υπόθεση, την οποία ήθελε αναθέσει σ' αυτούς ο Δήμαρχος.

Οι αρμοδιότητες και τα καθήκοντα των Αντιδημάρχων περιγράφονται στην υπ. αριθμ. 1438/10/01/2022 Απόφαση του Δημάρχου Πατρέων

Πλέσσας Διονύσιος
Αντιδήμαρχος Διοίκησης και Δημοτικής Κατάστασης, Οικονομικών, Διαχείρισης Προσόδων, Τοπικής Οικονομίας, Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π), Νομικής Υπηρεσίας και Εσωτερικού Ελέγχου, Αναπληρωτής Δημάρχου
Διονύσης Πλέσσας
2613602391 2613602392
Μαιζώνος 19, 1οςόροφος
antoikonomikon@gmail.com
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας, Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων, Ανακύκλωσης και Μηχανολογικού Εξοπλισμού Κοιμητηρίων, Αναπληρωτής Δημάρχου
Μιχαήλ Αναστασίου, antkathariotitas.patras@gmail.com
2613610280
Παντανάσσης 28
antcivilprotection.patras@gmail.com
ΜΕΛΑΣ
Αντιδήμαρχος Αρχιτεκτονικού Έργου – Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων (Η/Μ) και Έργων Υποδομής
Παναγιώτης Μελάς
2613602371
Μαιζώνος 19, 3ος όροφος, 26221
antergon.patras@gmail.com
Αναστασία Τογιοπούλου
Αντιδήμαρχος Πολεοδομικού-Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού και Δόμησης και Δημοτικών Ενοτήτων Μεσσάτιδας, Παραλίας και Βραχνεΐκων
Αναστασία Τογιοπούλου
2613602700, 2613602362
Μαιζώνος 19 3ος όροφος, Ι.Σ. Σταυροπούλου και Ελευθερίου Βενιζέλου 41, Βραχνέικα, 25002
antpoleo.patras@gmail.com
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
Αντιδήμαρχος Αθλητισμού, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Πρασίνου
Παναγιώτης Πετρόπουλος
2610 361-529 2610 390-934
Ακτή Δυμαίων 50
antenvironment.patras@gmail.com
Ακριβή Σαμούρη
Αντιδήμαρχος Υγείας και Πρόνοιας
Ακριβή Σαμούρη
2610462053, 2610462097
Ν.Ε.Ο. Πατρών – Αθηνών 15, 3οςόροφος
antipronoias@yahoo.gr
ΣΙΜΟΥ
Αντιδήμαρχος Παιδείας και Αυτεπιστασίας
Αικατερίνη Σίμου
2610222678
Μέγαρο Λόγου και Τέχνης
k.simou@patras.gr
ΑΓΓΕΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Προγραμματισμού
Αγγελής Αποστόλης
2610 390938
Ακτή Δυμαίων 50 (πρώην κτίριο Λαδόπουλου)
antculture@patras.gr
ΚΑΤΣΑΚΟΥΛΗΣ
Αντιδήμαρχος Δημοτικής Ενότητας Ρίου
Ευάγγελος Κατσακούλης
2613602608
Αθηνών 6, Ρίο Τ.Κ. 26504
dhmriou@patras.gr
ΓΚΕΣΤΑ
Αντιδήμαρχος Δημοτικής Περιουσίας(Άμισθη)
Ειρήνη Γκέστα
r.gesta@patras.gr