Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί - ΚΔΑΠ του Κοινωνικού Οργανισμού Δήμου Πατρέων
Οι Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί και το Κέντρο Προσχολικής Αγωγής Παιδιών που είναι κυρίαρχα χώροι αγωγής και ασφαλούς διαμονής για παιδιά προσχολικής ηλικίας σκοπό έχουν:
α) Να παρέχουν ενιαία προσχολική αγωγή σύμφωνα με τα πλέον σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα.
β) Να βοηθούν τα παιδιά να αναπτυχθούν ολόπλευρα, σωματικά, νοητικά, συναισθηματικά και κοινωνικά.
γ) Να εξαλείφουν κατά το δυνατό, τις διαφορές που τυχόν προκύπτουν από το πολιτιστικό, οικονομικό και μορφωτικό επίπεδο των γονέων τους.
δ) Να εξυπηρετούν τους γονείς και παράλληλα να τους ευαισθητοποιούν πάνω σε θέματα σύγχρονης παιδαγωγικής και ψυχολογίας.
ε) Να βοηθούν τα παιδιά προσχολικής ηλικίας στην ομαλή μετάβαση τους από το οικογενειακό στο σχολικό περιβάλλον.
στ) Να παρέχουν φροντίδα στα παιδιά που φιλοξενούν τηρώντας τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας.
ζ) Ειδικότερα οι Παιδικοί Σταθμοί παρέχουν και πλήρη ημερήσια διατροφή στα παιδιά.

Λειτουργία Σταθμών
Η λειτουργία των Παιδικών Σταθμών αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και λήγει την 31η
Ιουλίου του επομένου έτους. Το μήνα Αύγουστο οι Σταθμοί παραμένουν κλειστοί.
Οι Σταθμοί διακόπτουν τη λειτουργία τους:
* Το διάστημα των Χριστουγέννων από τις 24 Δεκεμβρίου έως και τις 06 Ιανουαρίου,
* Το διάστημα του Πάσχα από τη Μ. Πέμπτη έως την Κυριακή του Θωμά,
* Τις επίσημες αργίες.
Η λειτουργία των Σταθμών αρχίζει στις 7.00 π.μ. και λήγει στις 15.30 μ.μ.

Πληροφορίες εγγραφής
Οι αιτήσεις εγγραφής υποβάλλονται από 20 Μαΐου μέχρι 15 Ιουνίου κάθε έτους.Εντός του μηνός Ιουλίου συνέρχεται το διοικητικό συμβούλιο και συγκροτεί Ειδική Επιτροπή Επιλογής που συντάσσει έκθεση προς το διοικητικό συμβούλιο, το οποίοσε ειδική συνεδρίαση του αποφασίζει για την επιλογή των φιλοξενουμένων νηπίων, η οποία αναρτάται στους Παιδικούς Σταθμούς και το Νομικό Πρόσωπο.

Δικαιολογητικά Εγγραφής
1.Αίτηση,
2.Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης,
3.Βεβαίωση εργασίας της μητέρας και φωτοτυπία ενσήμων (τελευταίου τριμήνου), προκειμένου για εργαζόμενη στον ιδιωτικό τομέα ή πιστοποιητικό εγγραφής στο οικείο Επιμελητήριο εφόσον πρόκειται για ελεύθερο επαγγελματία,
4.Βεβαίωση γιατρού για την καλή σωματική και πνευματική υγεία τουπαιδιού καθώς και πρωτότυπο του βιβλιαρίου υγείας του με τα εμβόλια που προβλέπονται κάθε φορά, ανάλογα με την ηλικία του παιδιού.
5.Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986,
6.Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος, τρέχοντος οικ. έτους. Εάν δεν υπάρχει το αντίγραφο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, τρέχοντος οικ. έτους.
7.Για την εγγραφή παιδιών αλλοδαπών γονέων στο Σταθμό εκτός των προηγουμένων
δικαιολογητικών απαραίτητη προϋπόθεση είναι και η άδεια νόμιμηςπαραμονής στη χώρα μας, όπως αυτή αποδεικνύεται από τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.

Κριτήρια συμμετοχής
Στους Παιδικούς Σταθμούς γίνονται δεκτά παιδιά ηλικίας από 2,5 ετών εφόσον αυτοεξυπηρετούνται, έως την ηλικία εγγραφής τους στο Νηπιαγωγείο.
Κατά την εγγραφή επιλέγονται παιδιά εργαζομένων γονέων με μοριοδότηση.

Οικονομική συμμετοχή
Η οικονομική συμμετοχή των γονέων καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π. ανά κατηγορία (εισόδημα γονέων). Για οικογένειες οικονομικά ασθενείς, πολύτεκνους ή ποσοστό αναπηρίας μέλους 67% και πάνω κ.λπ. υπάρχειειδική ρύθμιση.

Στοιχεία Επικοινωνίας Δημοτικών Παιδικών Σταθμών

dpspatra@otenet.gr
Γούναρη 76
Λανοπούλου Πηνελόπη
2610.390-971

Α΄ Παιδικός Σταθμός
adspatra@gmail.com
Τριών Ναυάρχων 92
Παπανικολοπούλου
Αναστασία
2610.321-276

Β΄ Παιδικός Σταθμός
bdpspatra@gmail.com
Ανδρούτσου 27 Α
(τέρμα Ζαΐμη-Βλατερό)
Αννίνου Μαρία
2610.274-251
Γ΄ Παιδικός Σταθμός
gdpspatra@gmail.com
Σουφλίου 26 (Ζαβλάνι) Μενύχτα Μαρία
2610.423-781
Δ΄ Παιδικός Σταθμός
ddpspatra@gmail.com
Μπιζανίου 25
Μαρτζάκλη Ιωάννα
2610.433-598
Ε΄ Παιδικός Σταθμός

edpspatra@gmail.com
Μεσσάτιδος 18 (Αρόη) Καρατζά Γεωργία

2610.275-146

ΣΤ΄ Παιδικός Σταθμός
stdpspatra@gmail.com
Κρύα Ιτεών
Βανδώρου Βαρβάρα
2610.526-257

Ζ΄ Παιδικός Σταθμός
zdpspatra@gmail.com
Αμερικής 51 (Αγυιά) Ψαρρού Αγγελική
2610.431-537

Η΄ Παιδικός Σταθμός
hdpspatra@gmail.com
Γιαννοπούλου
&Φωκαίας
Κωτούλα Σοφία
2610.270-747

Θ΄ Παιδικός Σταθμός
thdpspatra@gmail.com
Ζυγοβιστίου 8 Β
Τζανάτου Κυριακή
2610.342-355

Ι΄ Παιδικός Σταθμός
pdpspatra@gmail.com
Κορυτσάς 109 &
Βύρωνος
Γιαννάκη Κατερίνα
2610.331-660

ΙΑ΄ Παιδικός Σταθμός
zardpspatra@gmail.com
Ετεοκλέους 17
(Ζαρουχλέικα)
Βουτσίνος Ανδρέας

2610.335-915
ΙΒ΄ Παιδικός Σταθμός
ibdpspatra@gmail.com
Νέο Σούλι
Βράχα-Ζέρβα Μάγδα
2610.644-057

ΙΓ΄ ΔΠΣ
Δεμένικα
Καλοβυρνά Αγγελική
2610.525-101
ΙΔ΄ ΔΠΣ
bnstathmosriou@yahoo.gr
Ρίο
Αθανασοπούλου Μαρία
2610.993-222

ΚΠΑΠ
Λαοκόωντος 32
Ταμβάκη Χαρά
2610.335-074

Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών
Τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών αναφέρονται στα παιδιά σχολικής ηλικίας από 5 έως 12 ετών και ο παιδαγωγικός τους στόχος είναι ναδώσει στα παιδιά τη δυνατότητα να ανακαλύψουν και όλους τους τρόπουςπροσωπικής έκφρασης και να αναπτύξουν τη δημιουργικότητά τους μέσα από οργανωμένες και κατάλληλα πλαισιωμένες δραστηριότητες όπως η μουσικοκινητική αγωγή, το θεατρικό παιχνίδι, οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες με τη χρήση υπολογιστών κ.α. σύμφωνα με τις κλίσεις του κάθε παιδιού.

1o ΚΔΑΠ
Πανεπιστημίου 186
Παπαευθυμίου Μαρία
2610.425-098
2o ΚΔΑΠ
Σωτηριάδου 6
(Ανω Πόλη)
Ντούνης Θεοφάνης

2610.273-422

3o ΚΔΑΠ
Ευβοίας 211
(Ζαρουχλέικα)
Γιωτόπουλος Γιώργος

2610.317-770

4o ΚΔΑΠ

Βραχναίικα
Μανωλοπούλου Βιβή

2610.671-973