ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΕΛΟΥΣ 0,5ή 5%

Για τα Τέλη επί των ακαθαρίστων εσόδων 0,5% & 5%, καθώς και για Τέλη Διαφημίσεων οι δημότες προσέρχονται στο Tμήμα Εσόδων κατόπιν αιτήσεως τους και εκδίδονται βεβαιωτικά σημειώματα.

Δ/νση : Βότση 38- Πάτρα

Τηλ. 2613 610269, 2613 610256

Fax : 2613 610252