Για τα Τέλη επί των ακαθαρίστων εσόδων 0,5% & 5%, καθώς και για Τέλη Διαφημίσεων οι δημότες προσέρχονται στο Tμήμα Εσόδων κατόπιν αιτήσεως τους και εκδίδονται βεβαιωτικά σημειώματα.

Βρείτε συνημμένες τις αιτήσεις.

εσοδα
Διεύθυνση Διαχείρισης Προσόδων & Δημοτικής Περιουσίας - Τμήμα Εσόδων
Ευσταθία Πετσίνη

ΔΕΥΤΕΡΑ – ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 09:00πμ-13:00μμ

2613610336 2613610256 2613610269
Βότση 40, ισόγειο
dpkliseis@patras.gr

Δράσεις – έργο:

Σας ενημερώνουμε ότι στην αρμοδιότητα του τμήματος Εσόδων ανήκει και η βεβαίωση προς είσπραξη (με οίκοθεν αλλά και με χρηματικούς καταλόγους μαζικά ή και μεμονωμένα)των διοικητικών προστίμων ΚΟΚ, η ακύρωση και η τυχόν επαναβεβαίωση ως προς το ορθό κατόπιν αιτήσεων των ενδιαφερόμενων αλλά και αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία των λανθασμένων προστίμων ΚΟΚ, η έκδοση των νόμιμων αδειών κατάληψης κοινοχρήστων χώρων (τραπεζοκαθίσματα, περίπτερα, σκαλωσιές κ.λ.π),η βεβαίωση προς είσπραξη (με οίκοθεν αλλά και με χρηματικούς καταλόγους μαζικά ή και μεμονωμένα)του τέλους επί ακαθαρίστων εσόδων και του τέλους παρεπιδημούντων, του τέλους εμπορίας υδάτων, του τέλους των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, του τέλους υπαίθριας διαφήμισης, του τέλους χρήσης δικαιώματος δικτύων ηλ/νων επικοινωνιών(οπτικές ίνες),της εισφοράς σε χρήμα καθώς και της μετατροπής της εισφοράς σε γη σε χρήμα καθώς και της αποζημίωσης των ρυμοτομούμενων επικειμένων λόγω ένταξης στο σχέδιο πόλεως , η παραχώρηση (απευθείας ή κατόπιν δημοπρασίας)τμημάτων αιγιαλού μετά την τήρηση των σχετικών νόμιμων διαδικασιών με την Κτηματική Υπηρεσία ,τέλους άρδευσης, τελών ελλιμενισμού, τέλους λαϊκών αγορών, τέλους λατομικών προϊόντων καθώς και άλλων επιμέρους κατηγοριών τελών(μαζικός αθλητισμός, παράβολο παιδικών σταθμών κ.λ.π)