Διεύθυνση Διαχείρισης Προσόδων & Δημοτικής Περιουσίας - Τμήμα Ανταποδοτικών Τελών και ΤΑΠ
Νίκη Ξένου
2613610254 2613610239 2613610257
Μαιζώνος 147, 1ος όροφος
dptap@patras.gr

Δράσεις – έργο

Για κάθε νέα ηλεκτροδότηση ή μεταβολή στοιχείων ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων,  οι ιδιοκτήτες επισκέπτονται τον Δήμο Πατρέων  προκειμένου να τους χορηγηθεί δήλωση επιφανείας του ακινήτου τους για να την καταθέσουν στο ΔΕΔΔΗΕ.

Το τμήμα δέχεται  αιτήσεις για δήλωση ιδιοκτησίας ακινήτων μετά από οποιαδήποτε συμβολαιογραφική πράξη. Υπόκεινται σε Τέλος Ακίνητης Περιουσίας ( ΤΑΠ), όλα τα κτίσματα και τα οικόπεδα που βρίσκονται  εντός σχεδίου πόλης ή εντός οικισμών κι έχουν υπόλοιπο δόμησης  οικοπέδου. Επίσης υπόκεινται σε ΤΑΠ όλα τα αγροτεμάχια εφόσον έχουν εντός αυτών κτίσμα και οφείλουν μόνο για το διπλάσιο της κάλυψης του κτίσματος.

Επίσης αποτελεί προϋπόθεση για να γίνει οποιαδήποτε συμβολαιογραφική πράξη μεταβίβασης ακινήτου,   η χορήγηση  βεβαίωσης περί μη οφειλής ΤΑΠ,  από τον Δήμο .

Ποια πιστοποιητικά εκδίδει (Δικαιολογητικά που απαιτούνται)

  • Χορήγηση δήλωσης για πρώτη  ηλεκτροδότηση ακινήτου.
  • Χορήγηση δήλωσης για αλλαγή χρήσης ακινήτου από οικιακό σε επαγγελματικό και το αντίστροφα.
  • Χορήγηση δήλωσης για εργοταξιακό ρεύμα.
  • Χορήγηση δήλωσης για διόρθωση τετραγωνικών μέτρων.
  • Χορήγηση δήλωσης για διαχωρισμό παροχής ρεύματος.
  • Χορήγηση δήλωσης για συνένωση παροχής ρεύματος
  • Χορήγηση δήλωσης για επανασύνδεση ρεύματος.
  • Χορήγηση δήλωσης για ηλεκτροδότηση κοινοχρήστων χώρων.
  • Χορήγηση δήλωσης για αλλαγή ονόματος καταναλωτή, αλλαγή ιδιοκτήτη, αλλαγή ζώνης, αλλαγή δημοτικού διαμερίσματος.
  • Χορήγηση δήλωσης για απαλλαγή δημοτικών τελών σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού ( απόρους, ΑΜΕΑ, ανέργους, δικαιούχους ΚΕΑ, τρίτεκνους, πολυτέκνους, χηρείας, μονογονεϊκής οικογενείας.