Πετρόπουλος
Αντιδήμαρχος Παιδείας και Αθλητισμού
Παναγιώτης Πετρόπουλος

petropoulostakis@hotmail.gr

Γραφείο 2610-277604 Κινητά 6974-933779 / 6937-295010

2610222678 2610623348
Μέγαρο Λόγου και Τέχνης Πλατεία Γεωρίου Α’ αρ. 17, 5ος όροφος, Πάτρα, Τ.Κ. 26221
antpaidiaspatras@gmail.com

Αρμοδιότητες

α) Η εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας του Τμήματος Σχολείων της Διεύθυνσης  Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου.

β) Η εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας του Τμήματος Απασχόλησης και Δια Βίου Μάθησης της Διεύθυνσης Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου.

γ) Η εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας του Τμήματος Άθλησης Πολιτισμού και Νέας Γενιάς της Διεύθυνσης Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου.

δ) Η υπογραφή όλων των χρηματικών ενταλμάτων και την υπογραφή των αιτημάτων και προτάσεων ανάληψης δαπανών των υπηρεσιών που εποπτεύει, καθώς και την υπογραφή όλων των χρηματικών ενταλμάτων, των υπερωριών και των μισθολογικών καταστάσεων του προσωπικού των ανωτέρω εποπτευόμενων υπηρεσιών.

ε) Ο έλεγχος του προσωπικού που αντιστοιχεί στα Τμήματα της αρμοδιότητάς του, (απουσίες, υπερωρίες, ρεπό, εξαιρέσιμα, άδειες κλπ).

στ) Η αναπλήρωση του Δημάρχου, για την τέλεση πολιτικών γάμων.

Οι αρμοδιότητες εκχωρήθηκαν από την υπ’ αριθμ. 50660/30-08-2019 απόφαση Δημάρχου.

Διεύθυνση Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Κοινωνικής Προστασίας

δια βιου
Read more