ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
Αντιδήμαρχος Αθλητισμού, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Πρασίνου
Παναγιώτης Πετρόπουλος
2610 361-529 2610 390-934
Ακτή Δυμαίων 50
antenvironment.patras@gmail.com

Αρμοδιότητες

1)   Την εποπτεία και διαχείριση της λειτουργίας της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, 

       Ενέργειας και Πρασίνου εξαιρουμένου του Τμήματος Κοιμητηρίων και 

       Αποτέφρωσης.

2)   Την εποπτεία και ευθύνη  λειτουργίας του Τμήματος Άθλησης Πολιτισμού και Νέας

       Γενιάς της Διεύθυνσης Παιδείας και Αθλητισμού.

3)   Την υπογραφή των αιτημάτων και αποφάσεων  υποχρέωσης των  δαπανών των

       Υπηρεσιών που εποπτεύει, καθώς και την  υπογραφή των υπερωριών του προσωπικού

       των ανωτέρω εποπτευόμενων Υπηρεσιών.

4)   Τον έλεγχο του προσωπικού που αντιστοιχεί στα Τμήματα της αρμοδιότητάς του,

        (απουσίες, υπερωρίες, ρεπό, εξαιρέσιμα, άδειες κλπ).

5)   Την αναπλήρωση του Δημάρχου, για την τέλεση πολιτικών γάμων.

 

Οι αρμοδιότητες εκχωρήθηκαν από την υπ’ αριθμ. 130662/29-12-2023 απόφαση Δημάρχου